SoCalGas - Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance Program)
Feedback Tab: Click here to submit feedback

Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance Program)

Southern California Gas Company (SoCalGas) hiện cung cấp dịch vụ nâng cấp nhà ở để tiết kiệm năng lượng và dịch vụ thay thế hoặc sửa chữa hệ thống sưởi ấm dành cho chủ nhà và người thuê nhà thu nhập thấp hội đủ điều kiện.

Các dịch vụ tiết kiệm năng lượng hiện có bao gồm:
Cách nhiệt cho gác xép Cách nhiệt đường ống dẫn khí
Bịt khe cửa Bộ lọc đầu vòi nước
Trét chỗ hở Dịch vụ sửa chữa nhỏ cho hệ thống cửa ra vào và/hoặc cửa sổ
Bộ lọc đầu vòi nước và vòi hoa sen hạn chế sức nước Dịch Vụ Hướng Dẫn Sử Dụng Năng Lượng
Chăn bằng máy nước nóng Dịch vụ thay thế hoặc sửa chữa bình đun nước nóng và lò sưởi (chỉ dành cho nhà có gia chủ ở)
Nắp đậy bộ A/C và nắp đậy máy lạnh bay hơi Máy giặt có hiệu suất cao và nhiều dịch vụ khác.

Có hai cách giúp quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình

 1. Nếu quý vị hay một người khác trong gia đình quý vị nhận trợ cấp từ bất kỳ chương trình nào sau đây:

  Medi-Cal / Medicaid
  Medi-Cal cho Gia Ðình loại A & B
  Chương trình Phụ nữ, Trẻ Sơ sinh, & Trẻ em (WIC)
  CalWORKs (TANF) hoặc TANF Bản Địa
  Chương trình Head Start Cho Người Có Thu Nhập Hợp Lệ - Chỉ Dành Cho Người Bản Địa
  Chương Trình của Cục Hỗ Trợ Các Vấn Đề Chung Của Người Ấn Bản Địa
  CalFresh (Trợ Cấp Phiếu Thực Phẩm)
  Chương Trình Toàn Quốc Miễn Phí Ăn Trưa tại Trường (NSLP)
  Chương Trình Hỗ Trợ ăng Lượng Cho Hộ Gia Đình Thu Nhập Thấp (LIHEAP)
  Thu Nhập từ Trợ Cấp An Sinh (SSI)

  HOẶC

 2. Tổng thu nhập của tất cả thành viên gia đình quý vị hội đủ điều kiện theo các hướng dẫn về thu nhập sau đây:

  Số thành viên
  trong gia đình
   
  Tổng thu nhập hàng năm của gia đình* không vượt quá 
  1-2 $31,860
  3 $40,180
  4 $48,500
  5 $56,820
  6 $65,140
  7 $73,460
  8 $81,780
  Đối với mỗi thành viên thêm vào hộ gia đình quý vị, hãy thêm vào $8,320.
  * Tính luôn tất cả các nguồn thu nhập hiện tại trước khi trừ đi các khoản giảm trừ của gia đình.

  Các hướng dẫn về thu nhập này sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu, 2015 đến ngày 31 tháng Năm, 2016.

  Tổng thu nhập của gia đình là tất cả nguồn thu nhập, của mọi thành viên trong gia đình, từ bất cứ nguồn thu nào, bao gồm nhưng không hạn chế trong số nguồn thu nhập sau đây: thù lao, tiền lương, tiền lãi, cổ tức, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu và con cái; các khoản trợ cấp công cộng, tiền trợ cấp An Sinh Xã Hội và lương hưu, thu nhập từ việccho thuê, thu nhập từ việc hành nghề độc lập, và tất cả thu nhập phi tiền mặt liên quan đến việc làm.

Gần đây quý vị có bị thất nghiệp?

Nếu gần đây quý vị bị thất nghiệp, thu nhập của gia đình quý vị sẽ được tính từ ngày quý vị mất việc làm. Tất cả các điều khoản giúp xác định nguồn thu nhập, như đã nêu trên, vẫn sẽ được áp dụng.

Quý vị kỳ vọng gì khi tham dự Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng (Energy Savings Assistance Program)

 • Quý vị sẽ được giới thiệu với một nhà thầu Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng tại khu vực quý vị ở.
 • Nhà thầu thuộc Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ lên lịch cho một cuộc hẹn bàn công việc tại nhà quý vị.
 • Trong cuộc hẹn tại gia này, nhà thầu sẽ giúp quý vị xác định xem quý vị có đủ điều kiện để tham dự chương trình này hay không. Nếu đủ, nhà thầu sẽ giúp quý vị làm mọi thủ tục giấy tờ cần thiết.
 • Nếu nhà quý vị đáp ứng đủ các yêu cầu nhằm giúp quý vị đủ điều kiện tham dự chương trình, nhà thầu thuộc Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng sẽ đưa ra ngày dự kiến tiến hành nâng cấp sửa chữa nhà.
 • Sau khi lắp đặt sửa chữa, một nhà thầu nghiệm thu sẽ liên lạc với quý vị để lên lịch cho lần viếng thăm tiếp theo nhằm bảo đảm thiết bị sửa chữa đã được lắp đặt đúng quy cách.

Tài liệu cập nhật 6/2015

Kiểm tra xem quý vị có thể nộp đơn:

  Hoặc gọi số 1-800-331-7593

  Trang dành cho Nhà Thầu

  Quý vị có quan tâm đến việc trở thành nhà thầu của Chương Trình Hỗ Trợ Tiết Kiệm Năng Lượng? Chỉ cần hoàn tất mẫu đơn trực tuyến vắn tắt của chúng tôi

  Logo ESAP