اللغة العربية (Arabic)

(آخر تحديث بتاريخ: 08/31/2022)

SoCalGas خود را متعهد به حفظ حريم خصوصي اطلاعات شما در رابطه با مصرف انرژي ميداند

شرکت گاز کاليفرنياي جنوبي (SoCalGas) خود را متعهد ميداند که از اطلاعات شما در رابطه با مصرف انرژي محافظت کرده و اطمينان حاصل ميکند که در طول جمعآوري، ذخيره، استفاده و گزارش اطلاعات شما، از آنها به درستي محافظت ميشود.


سوف تحتفظ شركة SoCalGas بمعلومات استخدام الطاقة الخاصة بك فقط طالما كان ذلك ضروريًا لخدمتك وتناول أمور تتعلق بنزاعات تدور حول الفواتير والاستفسارات وتخطيط النظام. وتختلف فترات الاحتفاظ بهذه المعلومات بناءً على الظروف المحددة واحتياجات العمل وستكون مدة الاحتفاظ بها عادةً عشر سنوات.


به منظور حفظ حريم خصوصي مشتريان، CPUC «قوانين مربوط به حفظ امنيت و حريم خصوصي اطلاعات مصرف انرژي» را تصويب کرده است. اين قوانين، که در قانون شماره 42 تعرفه SoCalGas توضيح داده شده است، اجازه نميدهد SoCalGas و شرکتهاي ديگر ارائه دهنده خدمات کاليفرنيا بدون اجازه کتبي مشتري، مگر تحت شرايط خاص، اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار اشخاص ثالث قرار دهند.

چرا SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي را جمعآوري ميکند

محاسبه صورتحسابها: براي صدور صورتحساب شما بايد بدانيم در طول دوره صورتحساب چه ميزان گاز مصرف کردهايد.

طراحي سيستم و نيازهاي عملياتي: ما از اطلاعات مصرف انرژي به منظور توسعه سيستمهاي انتقال و توزيع گاز در آينده استفاده ميکنيم.

يمكنك تقييد مشاركة معلومات استخدام الطاقة الخاصة بك عن طريق اختيار عدم التسجيل في بعض برامج شركة SoCalGas التي تتطلب الإفصاح عنها للمشاركة. وتوضح هذه البرامج متى سيكون الإفصاح عن هذه المعلومات مطلوبًا. وتجدر الحاجة إلى الحصول على موافقتك من أجل المشاركة في بعض هذه البرامج (على سبيل المثال، برنامج الخصم الخاص بكفاءة الطاقة). وقد يسفر عدم تقديم الموافقة على الإفصاح عن معلومات استخدام الطاقة الخاصة بك عن عدم تمكنك من الاستفادة من مزايا هذه البرامج. وتكون قدرتنا على مشاركة معلومات استخدام الطاقة الخاصة بك مقيدة أيضًا بالقوانين المعمول بها.

SoCalGas اطلاعات شما در زمينه مصرف انرژي را تنها تا زماني که نياز باشد نگه ميدارد

سوف تحتفظ شركة SoCalGas بمعلومات استخدام الطاقة الخاصة بك فقط طالما كان ذلك ضروريًا لخدمتك وتناول أمور تتعلق بنزاعات تدور حول الفواتير والاستفسارات وتخطيط النظام. وتختلف فترات الاحتفاظ بهذه المعلومات بناءً على الظروف المحددة واحتياجات العمل وستكون مدة الاحتفاظ بها عادةً عشر سنوات.

چه زماني SoCalGas اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار ديگران قرار ميدهد

در اختيار قرار دادن اطلاعات به شخص ثالث: ممکن است براي ارائه خدمات به شما، اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار شرکتهاي مختلف قرار دهيم. برخي از اين شرکتها عبارتند از شرکتهاي ارائه دهنده تکنولوژي، سازمانهاي ارائه دهنده خدمات مشاورهاي، شرکتهاي مهندسي و ارائه دهندگان بهرهوري انرژي که به منظور دستيابي به اهداف فوق با ما همکاري ميکنند.

در بعضي مواقع ممکن از شما اجازه بگيريم تا اطلاعات مصرف انرژي را در اختيار شرکتهاي ديگري بگذاريم که با اين اهداف سر و کاري ندارند. اين شرکتها موظفند با پيروي از سياستها و روشهايي مشابه سياستهاي SoCalGas، از اطلاعات شما محافظت کنند.

يمكنك تقييد مشاركة معلومات استخدام الطاقة الخاصة بك عن طريق اختيار عدم التسجيل في بعض برامج شركة SoCalGas التي تتطلب الإفصاح عنها للمشاركة. وتوضح هذه البرامج متى سيكون الإفصاح عن هذه المعلومات مطلوبًا. وتجدر الحاجة إلى الحصول على موافقتك من أجل المشاركة في بعض هذه البرامج (على سبيل المثال، برنامج الخصم الخاص بكفاءة الطاقة). وقد يسفر عدم تقديم الموافقة على الإفصاح عن معلومات استخدام الطاقة الخاصة بك عن عدم تمكنك من الاستفادة من مزايا هذه البرامج. وتكون قدرتنا على مشاركة معلومات استخدام الطاقة الخاصة بك مقيدة أيضًا بالقوانين المعمول بها.

در اختيار قرار دادن اطلاعات به اشخاص ديگر به انتخاب شما: ميتوانيد شرکتهايي را براي دريافت اطلاعات خود انتخاب کنيد. براي انجام اين کار، بايد آگاه باشيد و تنها اشخاص ثالث مورد اعتماد را انتخاب کنيد.

در اختيار قرار دادن اطلاعات براي اهداف ديگر: علاوه بر موارد ذکر شده، ممکن است اطلاعات مصرف انرژي را در موارد زير در اختيار ديگران قرار دهيم: 1) بنابر احکام دادگاهي (مانند حکم قضايي يا احضاريه)، 2) در اختيار امدادگران در هنگام خطر جاني و مالي قريب الوقوع، 3) مطابق با دستور CPUC يا 4) در شرايط ديگر طبق قانون.

روش مشاهده اطلاعات مصرف انرژي خود به صورت آنلاين

ساکنين و مشتريان تجاري/صنعتي که داراي کنتور پيشرفته هستند ميتوانند از طريق آدرس /www.socalgas.com/my-account و در قسمت حساب من (My Account) اطلاعات مصرف انرژي خود را مشاهده کنند. مشتريان غيراصلي ميتوانند از طريق ®SoCalGas Envoy به آدرس www.socalgasenvoy.com اطلاعات مصرف انرژي خود را مشاهده کنند.

روش مشاهده اطلاعيههاي حريم خصوصي به صورت آنلاين

ما اين اطلاعيه را بر حسب نياز به روز رساني ميکنيم و به وسيله قرار دادن اطلاعيه ويرايش شده در سايت خود به مشتريان اطلاع رساني ميکنيم. همچنين هرساله به شما اطلاع ميدهيم که به روزترين نسخه اين اطلاعيه را مشاهده کنيد.

اگر مايل به دريافت نسخه فعلي يا قبلي اين اطلاعيه هستيد، در مورد اين اطلاعيه سؤال يا نگراني دارد يا تمايل داريد اطلاعات محرمانه خود را محدود و مشاهده کنيد يا نسبت به اطلاعات فاششده اعتراضي مطرح نماييد، ميتوانيد از طريق آدرس ايميل زير با ما ارتباط برقرار کنيد:

ايميل: webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754

نماينده خدمات مشتري
مشتريان مسکوني: 2200-427-800
مشتريان تجاري: 2000-427-800

لطفاً همچنين براي کسب اطلاعات بيشتر در مورد حريم خصوصي اطلاعات جمع آوري شده در سايت ما به(سياست حريم خصوصي وب سايتWebsite Privacy Policy مراجعه کنيد.