سیاست حفظ حریم خصوصی (Farsi)

شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی («SoCalGas») متعهد است مشاهده کنندگان سایت را در جریان نحوه استفاده از اطلاعات به دست آمده از طریق وب سایت، وب سایت بهینه شده تلفن همراه و برنامههای کاربردی تلفن همراه (به طور کل «وب سایت») قرار دهد. با استفاده از وب سایت ما یا استفاده از خدمات ارائه شده یا محصولات از طریق وب سایت ما، شما با جمع آوری و استفاده از اطلاعات به شیوه ای که در این سیاست حفظ حریم خصوصی بیان شده است موافقت میکنید. در صورتی که با این سیاست موافق نیستید، لطفاً از این وب سایت استفاده نکنید.
 
لطفاً توجه داشته باشید سایتهای دیگر که از طریق وب سایت SoCalGas قابل دسترسی میباشند دارای سیاستهای حفظ حریم خصوصی و روشهای جمع آوری، استفاده و آشکار کردن اطلاعات منحصر به فرد خود میباشند. اطلاعات این سایتها که به وب سایت SoCalGas لینک شده اند تحت پوشش این سیاست حفظ حریم خصوصی قرار نمیگیرند.
 
1. اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن
به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات و محصولات به شما، وب سایت SoCalGas دو نوع اطلاعات را جمع آوری میکند: اطلاعات شخصی و اطلاعات غیرشخصی.
اطلاعات شخصی: «اطلاعات شخصی» به اطلاعاتی گفته میشود که به ما در مورد مشخصات هویت شما اطلاعاتی ارائه میدهد و ممکن است برای تعیین هویت، نحوه تماس یا یافتن شما مورد استفاده قرار بگیرد. ممکن است تمایل نداشته باشید هیچگونه اطلاعات شخصی را ارائه دهید، با این وجود همچنان به بیشتر قسمتهای وب سایت دسترسی خواهید داشت. به هر حال ممکن است اطلاعات شخصی بازدیدکنندگانی که در صدد دستیابی به خدمات ارائه شده از سوی وب سایت هستند گردآوری شود، این اطلاعات شامل موارد زیر میباشد:
 
·         ثبت نام و استفاده از حساب من (My Account)؛
·         تقاضا برای استخدام احتمالی؛
·         ثبت نام در برنامه CARE یا سایر برنامههای کمک به مشتری؛
·         استفاده از برنامههای کاربردی SoCalGas برای تلفن همراه؛
·         تقاضا برای شرکت در برنامه بهینه سازی مصرف انرژی، استرداد وجه و برنامههای تشویقی؛ و
·         درخواست عضویت در لیست مرسولههای پستی، ایمیل، پیام کوتاه، تلفن ثابت یا همراه SoCalGas، که ممکن است هر چند وقت یکبار به تفصیل در سایت توضیح داده شود. علاوه بر موارد ذکر شده، ارتباطات آنلاین در رابطه با خدمات نیز ممکن است مستلزم تماسهای پیگیری (مانند ایمیل، پیامهای متنی و تماسهای تلفنی) و پاسخهای مربوط به استفاده از خدمات، از جمله صورتحساب و پرداختها باشد.
 
نمونه هایی از اطلاعات شخصی که ممکن است ارسال نمایید شامل نام، یا هنگامی که با نام شما یا سایر اطلاعاتی که می توان از آن به صورت معقول برای تعیین هویت شما استفاده کرد ترکیب شده باشد، آدرس پستی، شماره تلفن، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات هویتی و تماس شما میباشد. ممکن است برخی اطلاعات مربوط به حساب مالی ( در صورت ارائه آن)، به علاوه سایر اطلاعاتی که ممکن است در فرمهای تقاضای استخدام درج کرده باشید را جمع آوری کنیم. در صورتی که برای برنامه CARE تقاضا ارسال کنید، ممکن است همچنین از شما خواسته شود که ثبت نام در سایر برنامه های دولتی (مانند کوپن غذا/ SNAP (برنامه کمک تغذیه تکمیلی)، درآمد بیمه مکمل (Supplemental Security Income)، و برنامه ملی غذای مدرسه) را در اختیار ما قرار دهید.
SoCalGas از این اطلاعات شخصی برای ارائه خدمات، انجام کار و بهبود تجربه بازدیدکنندگان هنگام مراجعه به وب سایت خود استفاده میکند.
اطلاعات غیرشخصی: «اطلاعات غیرشخصی» به اطلاعاتی گفته میشود که هویت شخص بخصوصی را به تنهایی، یا در ترکیب با سایر اطلاعات غیر شخصی مشخص نمیکند. SoCalGas ممکن است اطلاعات غیرشخصی را با استفاده از کوکیها، عاملها یا از طریق سایر دادههای عبور و مرور به وب سایت و اطلاعات مکانی جمع آوری کند.
عدم رهگیری: در حال حاضر وب سایت ما به سیگنالهای عدم رهگیری (DNT) ارسال شده از مرورگر شما پاسخ نمیدهد. علاوه بر این، ما از خدمات مختلف اشخاص ثالث استفاده میکنیم تا در ارائه خدمات و کمک به درک استفاده از وب سایت خود به ما کمک کنند. ممکن است این اشخاص/شرکتهای ثالث ارائه دهنده خدمات، اطلاعات ارسال شده از طریق مرورگر شما را به عنوان بخشی از درخواست صفحه وب جمع آوری کنند، این امر حتی با فعال کردن عملکرد عدم رهگیری (DNT) مرورگر شما نیز اتفاق خواهد افتاد.
کوکیها: برای اینکه بتوانیم بر استفاده شما از وب سایت خود نظارت داشته باشیم، وب سایت SoCalGas ممکن است کوکیها را در کامپیوتر یا دستگاه دیگر شما ذخیره کند. برای تعیین هویت استفادهکنندگان هیچ اقدامی به عمل نخواهد آمد، مگر اینکه اقدامی از جانب شما برای شرکت در مواردی از قبیل زیر به عمل آمده باشد:
 
·         خدمات فردی درخواست شده باشد؛
·         برای فرصتهای استخدامی احتمالی، فرم تقاضا ارسال شده باشد؛
·         درج در لیست پستی SoCalGas درخواست شده باشد؛
·         رفتارهای غیرقانونی یا فعالیتهای غیرمجاز دیده شود؛ یا
·         تعیین هویت کاربر طبق قانون الزامی باشد.
 
از کوکیها به منظور بهینهسازی وب سایت ما برای بازدیدکنندههای آن استفاده میشود.
عاملها: ممکن است ما با شرکتها/افراد ثالث ارائه دهنده خدمات یا راهکارها که «عامل»هایی برای نظارت، رهگیری و تحلیل رفتار کاربر و دادههای عبور و مرور دستگاه و این وب سایت دارند همکاری کنیم. اطلاعات جمع آوری شده توسط این عاملها ممکن است شامل موارد زیر شود: مدل سخت افزار، شناسههای منحصر به فرد دستگاه (UDID)، اطلاعات شبکه تلفن همراه شامل شماره تلفن، ورژن عامل نرم افزاری/سخت افزاری، پلتفرم، ورژن SDK، مهر زمانی، کلید API (شناسه برنامه)، ورژن برنامه کاربردی، مدل، سازنده و ورژن سیستم عامل دستگاه یا سخت افزار، زمان شروع و اتمام استفاده، مکان، منطقه زمانی و نوع شبکه مورد استفاده (وای فای و غیره). اطلاعات جمع آوری شده از طریق این عاملها به منظور سفارشی ساختن خدمات برای مشتری و بهینه سازی استفاده از وب سایت استفاده میشود. این اطلاعات ممکن است در ترکیب با اطلاعات شخصی از پیش ارائه شده توسط کاربران برای تعیین هویت افراد استفاده شود.
دادههای عبور و مرور به وب سایت: SoCalGas به طور خودکار اطلاعات آماری به دست آمده از گزارشهای دادههای سایت که به فعالیت سایت، ناوبری سایت، جریان عبور و مرور شبکه و حجم («دادههای عبور و مرور به سایت») مربوط میشود را جمع آوری و حفظ میکند. نمونههایی از دادههای عبور و مرور شامل موارد ذیل میشود:
·         نام دامنه یا نشانی صفحه وب (URL) که بازدیدکننده از طریق آن به اینترنت دسترسی پیدا میکند (به عنوان مثال نام یک شرکت «a company.com»؛ یک مؤسسه آموزشی «a school.edu» یا بخش دولتی «an agency.gov»)؛
 
·         شماره آی پی («IP»)؛
·         نوع مرورگر مورد استفاده؛
·         صفحات بازدید شده وب سایت؛ و
·         تاریخ و زمان بازدید از این وب سایت.
 
هدف اصلی ما از جمع آوری دادههای عبور و مرور به سایت، بهینهسازی کاربری برای بازدیدکنندگان وب سایت ماست. دادههای عبور و مرور همچنین به ما اجازه میدهد تجربه کلی کاربران در وبسایتمان را بهبود بخشیم. دادههای عبور و مرور در وب سایت ممکن است در ترکیب با اطلاعات شخصی از پیش ارائه شده توسط کاربران، برای تعیین هویت آنها استفاده شود.
اطلاعات مکانی: قابلیت خاص مکانی (مانند مکانیابی نزدیکترین اداره پرداخت یا نزدیکترین پمپ گاز CNG) که در وب سایت SoCalGas قرار دارد توسط شرکتها/افراد ثالث ارائه دهنده خدمات فراهم شده است. استفاده شما از این قابلیتها منوط به رعایت مقررات و شرایط استفاده و سیاست حفظ حریم خصوصی فرد/شرکت ثالث میباشد (که هرچندوقت یکبار به روز رسانی میشود). هنگامی که از این خدمات مکانی استفاده میکنید، SoCalGas نیز ممکن است اطلاعات مربوط به موقعیت دقیق شما مانند سیگنالهای ارسال شده توسط دستگاه تلفن همراه یا آدرس آی پی شما را دریافت کند. خدمات مکانی برای تعیین موقعیت ممکن است از تکنولوژیهای مختلفی مانند داده سنسور از دستگاه شما نیز استفاده کنند تا به عنوان مثال اطلاعات نقاط دسترسی به وای فای و دکلهای مخابراتی را ارائه دهند. اطلاعات مکانی به SoCalGas کمک میکند خدمات ارائه شده به شما را برحسب نیازهای شما شخصی سازی و تنظیم کند. اطلاعات مکانی ممکن است در ترکیب با اطلاعات شخصی از پیش ارائه شده توسط کاربران، برای تعیین هویت آنها استفاده شود.
 
2. در میان گذاشتن اطلاعات شما با اشخاص ثالث
SoCalGas بدون رضایت شما اطلاعات شخصی شما را برای اهداف تجاری در اختیار اشخاص ثالث قرار نخواهد داد، مگر اینکه فقط به منظور امکانپذیر ساختن ارائه خدمات برای SoCalGas از سوی برخی از شرکتهای وابسته (مطابق با قوانین و مقررات ذیربط) یا سایر شرکتهای مورد اعتماد در رابطه با اهداف تجاری SoCalGas (منوط به الزامات مربوط به حفظ حریم خصوصی و امنیت) باشد.
تبعیت از قوانین و ایمنی عمومی: همچنین در صورتی که SoCalGas تشخیص دهد که افشاء اطلاعات شخصی شما با حسن نیت و در پیروی از قوانین مربوطه یا جهت پاسخگویی به برگ احضاریه یا حکم ابلاغ شده به ما یا به منظور حفاظت و دفاع از حقوق، املاک یا امنیت کاربران ما، سایرین یا خود ما الزامی میباشد، ممکن است چنین اطلاعاتی را فاش کند. ممکن است SoCalGas از سوی مقامات انتظامی یا قضایی ملزم شود اطلاعات شخصی را در اختیار مقامات دولتی مربوطه قرار دهد. ما اطلاعات شخصی شما را در پی دریافت حکم دادگاه یا برگ احضاریه یا جهت همکاری با مقامات انتظامی برای انجام تحقیقات فاش میکنیم. به منظور شناسایی افرادی که از خدمات ما برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکنند، SoCalGas به صورت کامل با مراجع انتظامی همکاری میکند. هرگاه SoCalGas با حسن نیت تشخیص دهد که یک فعالیت غیرقانونی است، حق گزارش دادن به مراجع انتظامی را خواهد داشت.
ادغام دو شرکت و خرید شرکت: در صورت ادغام، ترکیب، تغییر ساختار، فروش یا انتقال کل یا قسمت اساسی دارایی یک شرکت متعلق به SoCalGas، یکی از داراییهایی که در این فرآیندها انتقال مییابد اطلاعاتی است که از مشتریان و بازدیدکنندگان خود جمع آوری میکنیم (که شامل اطلاعات شخصی و اطلاعات غیرشخصی است). با این وجود، استفاده از این اطلاعات از سوی نهاد جانشین تابع شرایط و ضوابط این سیاست و مطابق با اصلاحاتی خواهد بود که هر چندوقت یکبار اصلاح میشوند و شامل هرگونه اصلاحاتی است که در پی چنین معامله ای ایجاد میشود.
 
3. روشهای محافظت از اطلاعات
SoCalGas از تلاشهای تجاری معقولی استفاده میکند تا اجازه ندهد افراد ثالث به اطلاعاتی که از طریق این وب سایت در دسترس SoCalGas قرار دارد دسترسی پیدا کنند، در آنها تغییر ایجاد کنند یا آنها را از بین ببرند. این تلاشها شامل نظارت بر عبور و مرور شبکه جهت تشخیص هرگونه مباردت غیرمجاز برای بارگذاری یا تغییر اطلاعات و تحت بعضی شرایط رمزگذاری اطلاعات حساس با استفاده از گواهینامه ایمنی لایه سوکت («SSL») یا سایر تکنولوژیهای مشابه میباشد. همچنین برای جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرقانونی یا فعالیتی که موجب مسئولیت یا خسارت قانونی SoCalGas شود، نظارت و کنترل انجام خواهد شد. به منظور فراهم آوردن خدمات برای تمامی بازدیدکنندگان، SoCalGas متعهد به حفظ امنیت وب سایت و تداوم تبعیت از قانون است.
با وجود اینکه SoCalGas از تلاشهای تجاری معقولی برای جلوگیری از دستیابی اشخاص ثالث غیرمجاز به اطلاعات شخصی که از طریق این وب سایت در دسترس SoCalGas قرار داده شده است استفاده میکند، دستیابی یا دسترسی غیرمجاز از سوی افراد ثالث میتواند همچنان امکان پذیر باشد.
 
4. کودکان
SoCalGas اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال را آگاهانه جمع آوری نمیکند. علاوه بر این، هیچ یک از مندرجات وب سایت ما برای کودکان مضر تلقی نمیشود. در صورتی که SoCalGas به این نتیجه برسد که به صورت غیرعمد اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال جمع آوری شده است، ما این اطلاعات را از سوابق و پروندههای خود پاک کرده و حساب ذیربط را خواهیم بست.
 
5. لینکها
این وب سایت ممکن است لینکهایی به بخشهای دولتی، انجمنهای صنعتی و سایر وب سایتها و مطالب مختلف فراهم کند. این لینکها صرفاً به منظور ارائه اطلاعات فراهم میشوند. SoCalGas هیچگونه رایزنی، کالا یا خدماتی که از سوی اشخاص ثالث ارائه میشود را مورد تأیید قرار نمیدهد. مادامی که مطالب شخص ثالث حاوی اظهارات مربوط به واقعیت، پیشنهادات یا هرگونه تعبیر یا رایزنی باشد، شخص ثالث به تنهایی مسئولیت مندرجات وب سایت خود را بر عهده خواهد داشت و SoCalGas هیچگونه تعهدی نسبت به تأیید صحت، کامل بودن یا مناسب بودن آن برای هر نیت و کاربری را متقبل نخواهد شد. علاوه بر این، SoCalGas خطمشیهای مربوط به حفظ حریم خصوصی وب سایتهای ذیربط را تأیید نکرده و مطالب آنها را میزبانی نکرده است یا اقداماتی که این اشخاص ثالث در ارتباط با حفظ حریم خصوصی بازدیدکنندگان انجام میدهند را تعیین نکرده است. بر همین اساس، شما باید سیاستهای حفظ حریم خصوصی وب سایتهایی که از طریق وب سایت SoCalGas قابل دسترسی هستند را به دقت بررسی کنید. SoCalGas تحت هیچ شرایطی مسئولیت مندرجات، سیاستها یا اعمال اشخاص ثالث را بر عهده نخواهد گرفت. SoCalGas شما را تشویق میکند قبل از قرار دادن اطلاعات شخصی خود در اختیار اشخاص ثالث سوال کرده و بسیار احتیاط کنید.
 
6. حق انتخاب در زمینه مکاتبات تبلیغاتی
ایمیلهای تبلیغاتی: شما میتوانید دریافت ایمیل محصولات و/یا خدمات ارائه شده از طرف SoCalGas را لغو کنید. بعد از رسیدگی به درخواست شما، دیگر در طول بازه زمانی قانونی مورد نیاز، برای شما ایمیل تبلیغاتی در زمینه محصولات و/یا خدمات ارائه شده از طرف SoCalGas ارسال نخواهیم کرد مگر اینکه شما دوباره تقاضای اینگونه ارتباطات را داشته باشید. شما میتوانید به یکی از روشهای زیر دریافت ایمیلهای تبلیغاتی از طرف ما را لغو کنید: (الف) با دنبال کردن دستورالعملهای لغو عضویت در همان ایمیلهایی که از جانب ما دریافت میکنید (در صورت وجود) یا (ب) هنگام پر کردن فرم وب آنلاین ما (در صورت وجود).
ایمیلهای عملیاتی ما: علیرغم انتخاب شما برای لغو ایمیلهای تبلیغاتی، ممکن است ما همچنان ایمیلهای عملیاتی که هدف تبلیغاتی ندارند را برای شما ارسال کنیم که شامل این موارد میشوند: صورتحساب، صرفهجویی، مدیریت مصرف و ایمنی.
 
7. تغییرات در این سیاست حفظ حریم خصوصی
SoCalGas حق افزودن اطلاعات، تغییر، تصحیح یا به روز رسانی این سیاست حفظ حریم خصوصی را با ارائه یک سیاست اصلاح شده در این وب سایت، در هر زمان و بدون اطلاع قبلی محفوظ نگه میدارد. هرگونه سیاست اصلاح شده حفظ حریم خصوصی، بلافاصله بعد از قرار داده شدن در سایت به اجرا گذاشته خواهد شد. با این وجود، هر زمان این سیاست به روز رسانی شود، تاریخ اصلاح آن نیز اعلام خواهد شد.
 
8. سلب مسئولیت
در صورت دسترسی افراد ثالث به کلمه عبور ارائه شده به کاربر یا در ارتباط با هرگونه فعالیت غیرقانونی مرتبط با این وب سایت، SoCalGas مسئولیتی را بر عهده نمیگیرد. در صورتی که کاربر بداند که کلمه عبور وی بدون اجازه در اختیار افراد ثالث قرار گرفته است یا بازدیدکننده نگرانیهای دیگری در رابطه با حفظ حریم خصوصی دارد، باید فوراً با SoCalGas تماس بگیرد تا کلمه عبور وی تغییر داده شود یا اقدامات مقتضی دیگری صورت بگیرد. این اعلان باید به webmaster@socalgas.com ارسال شود.
 
9. سؤالات و توضیحات
اگر در خصوص (الف) سیاست حفظ حریم خصوصی وب سایت سؤال یا نظری دارید یا (ب) هرگونه سؤال دیگری در مورد این وب سایت، SoCalGas یا خدمات ارائه شده توسط آن دارید، لطفاً به آدرس webmaster@socalgas.com ایمیل بزنید یا از طریق شماره تلفن 2200-427 (800) یا پست عادی به نشانی ذیل تماس حاصل نمایید:
Centralized Correspondence
Attn: Privacy Policy

P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754 
 
لطفاً توجه داشته باشید ممکن است اطلاعات مربوط به این تماسها یا مکاتبات با SoCalGas در فایلی که به شما اختصاص دارد نگهداری شود.
لطفاً برای اطلاع از حریم خصوصی خود در رابطه با اطلاعات مصرف انرژی، Privacy Notice را نیز مشاهده کنید.
 
 
Last Updated February 5, 2016