Ծանուցում Հավաքման Մասին Եվ Կալիֆորնիայի Սպառողների Գաղտնիության Մասին Օրենքի Քաղաքականություն

Թարմացվել է 2/21/2024

Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերությունը լրջորեն է վերաբերվում ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությանը և անվտանգությանը: Հավաքման մասին այս ծանուցումը և Կալիֆորնիայի Սպառողների գաղտնիության մասին օրենքի քաղաքականությունը նկարագրում է, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում և բացահայտում Կալիֆորնիայի բնակիչներին վերաբերող անձնական տվյալները 2018թ․ Կալիֆորնիայի Սպառողների գաղտնիության մասին օրենքի համաձայն, որը փոփոխվել է 2020թ․ Կալիֆորնիայի Սպառողների գաղտնիության իրավունքի մասին օրենքով և դրա հիման վրա հրապարակված կանոնակարգերով («CCPA»):

Ի՞նչ են Անձնական տվյալները:

«CCPA»-ն նկարագրում է «Անձնական տվյալները» որպես տեղեկատվություն, որը նույնականացնում է, վերաբերում է, նկարագրվում է, ողջամտորեն կարող է կապված լինել կամ ողջամտորեն կարող է առնչվել, ուղղակի կամ անուղղակի, Կալիֆորնիայի որոշակի բնակչի կամ տնային տնտեսության հետ։ Այնուամենայնիվ, CCPA-ն չի տարածվում որոշակի տեղեկատվության վրա, ինչպիսիք են` Gramm-Leach-Bliley օրենքին կամ Առողջապահական տեղեկատվության տեղափոխելիության և հաշվետվողականության մասին օրենքին ենթակա տեղեկատվությունը:

Ծանուցում հավաքման մասին (Անձնական տվյալների հավաքում, օգտագործում և բացահայտում)

Մենք հավաքում ենք Կալիֆորնիայի բնակիչների մասին անձնական տվյալների հետևյալ կատեգորիաները և բացահայտում երրորդ կողմերին կամ ծառայություններ մատուցողներին թվարկված բիզնես նպատակների համար:

Կախված մեզ հետ ձեր շփումներից, հնարավոր է, որ մենք  հավաքել ենք Անձնական տվյալների հետևյալ կատեգորիաները.

 1. Նույնացուցիչներ, ինչպիսիք են՝ անունը, կոնտակտային տվյալները և պետական ID-ն,
 2. Անձնական տվյալներ, ինչպես սահմանված է Կալիֆորնիայի երաշխիքների մասին օրենքում, ինչպիսիք են՝ ֆինանսական տեղեկությունները,
 3. Կալիֆորնիայի կամ դաշնային օրենքով պաշտպանված դասակարգումներ, ինչպիսիք են՝ հաշմանդամության կարգավիճակը կամ այլ հատկանիշներ,
 4. Սպառողների գրառումներ, ինչպիսիք են՝ գործարքը, հաշիվը, էլեկտրաէներգիայի սպառման և եկամտի մասին տեղեկությունները,
 5. Ինտերնետային կամ ցանցային գործունեություն, ինչպիսիք են՝ զննարկման պատմությունը և մեր կայքի հետ փոխազդեցությունները,
 6. Աշխարհագրական տվյալներ, ինչպիսիք են՝ սարքավորումների գտնվելու վայրը,
 7. Աուդիո, էլեկտրոնային, վիզուալ կամ նմանատիպ տեղեկատվություն, ինչպիսիք են՝ զանգերը և տեսանկարահանումները,
 8. Մասնագիտական կամ աշխատանքի հետ կապված տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ աշխատանքային պատմությունը և նախկին գործատուն,
 9. Կրթության մասին տեղեկություններ, ինչպիսիք են՝ դպրոցը և ավարտելու ամսաթիվը, ուսանողի քոլեջի կրթաթոշակի դիմումները և
 10. Վերոնշյալ տեղեկություններից արված եզրակացություններ՝ ձեր, ձեր նախասիրությունների և բնութագրերի մասին պրոֆիլ ստեղծելու համար:

Մենք կարող ենք օգտագործել Անձնական տվյալները հետևյալ բիզնես նպատակների համար.

 1. գործարկել, կառավարել և պահպանել մեր բիզնեսը,
 2. ապահովել և բարելավել մեր ապրանքներն ու ծառայությունները,
 3. հաղորդակցվել ձեզ հետ և կառավարել ձեր հաշիվը, ներառյալ վճարային և վարկային ծառայությունները,
 4. որոշել ձեր իրավասությունը և մասնակցությունը որոշակի ծրագրերին,
 5. մեր աշխատանքի և վաճառողների կառավարման նպատակների համար,
 6. անհատականացնել, գովազդել, զարգացնել, կատարելագործել և շուկայականացնել մեր ապրանքներն ու ծառայությունները,
 7. որակի, անվտանգության, հետազոտության և տվյալների վերլուծության համար,
 8. բացահայտել և կանխել խարդախության և անվտանգության հետ կապված միջադեպերը,
 9. պահպանել մեր օբյեկտները, համակարգերը և ենթակառուցվածքները,
 10. իրականացնել հաշվապահական հաշվառում, աուդիտ և այլ ներքին գործառույթներ,
 11. պահպանել բիզնեսի գրառումներ,
 12. իրականացնել հետաքննություններ և կատարել իրավական պարտավորություններ,
 13. իրականացնել և պաշտպանել իրավական պահանջներ և պաշտպանել ձեզ, մեզ և այլոց,
 14. օգտագործման համար մենք ծանուցում ենք ձեզ կամ ստանում ձեր համաձայնությունը և
 15. օրինական եղանակով օգտագործելու համար, որը համապատասխանում է այն համատեքստին, որում այն տրամադրվել է:

Որքան ժամանակ ենք մենք պահպանում ձեր Անձնական տվյալները

Մենք պահպանում ենք ձեր Անձնական տվյալներն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է կամ թույլատրված՝ ելնելով այն պատճառներից, որոնց համար մենք ստացել ենք դրանք: Որոշելով, թե որքան ժամանակ այն պահպանել, մենք հաշվի ենք առնում բոլոր կիրառելի իրավական պարտավորությունները: Ձեր Անձնական տվյալները ջնջելու փոխարեն՝ մենք կարող ենք ապանույնականացնել դրանք՝ համաձայն CCPA-ի՝ հեռացնելով նույնականացման մանրամասները: Երբ մենք դա անենք, մենք չենք փորձի կրկին նույնականացնել դրանք:

Կալիֆորնիայի բնակիչների իրավունքները

Կալիֆորնիայի օրենքը Կալիֆորնիայի բնակիչներին շնորհում է որոշակի իրավունքներ և սահմանափակումներ է սահմանում որոշակի բիզնես գործելակերպերի վրա, ինչպես նշված է ստորև:

Ծանուցում հավաքման մասին․ մեզանից պահանջվում է ծանուցել Կալիֆորնիայի բնակիչներին՝ իրենց Անձնական տվյալների հավաքման պահին կամ դրանից առաջ, հավաքված Անձնական տվյալների կատեգորիաների և այդ տեղեկատվությունն օգտագործելու նպատակների մասին:

Ջնջման, ուղղման, մուտքի/պատճենման և իմանալու իրավունքի ստուգելի հարցումներ. պարունակելով որոշակի բացառություններ՝ Կալիֆորնիայի բնակիչներն իրավունք ունեն անվճար ներկայացնել հետևյալ հարցումները.

Ջնջման իրավունք. իրավունք՝ պահանջելու ջնջել Անձնական տվյալները, որոնք մենք հավաքել ենք նրանց մասին՝ որոշակի բացառություններով, և այդպիսի անձնական տվյալները ջնջելու իրավունք, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մենք պահպանում ենք այդ Անձնական տվյալները հետևյալ պատճառներով.

 • Կատարել գործարքը, որի համար հավաքվել են Անձնական տվյալները, կատարել գրավոր երաշխիքի կամ ապրանքի հետկանչման պայմանները, որոնք իրականացվել են դաշնային օրենքին համապատասխան, տրամադրել ապրանք կամ ծառայություն, որը պահանջվել է սպառողի կողմից կամ ողջամտորեն ակնկալվում է բիզնեսի ընթացիկ բիզնես հարաբերությունների համատեքստում կամ այլ կերպ կնքել պայմանագիր բիզնեսի և սպառողի միջև:
 • Հայտնաբերել անվտանգության միջադեպերը, պաշտպանել չարամիտ, խաբուսիկ, խարդախ կամ անօրինական գործողություններից կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկել այդ գործունեության համար պատասխանատուներին։
 • Վրիպազերծել՝ հայտնաբերելու և վերանորոգելու այն սխալները, որոնք խաթարում են առկա նախատեսված ֆունկցիոնալությունը:
 • Իրացնել խոսքի ազատությունը, ապահովել մեկ այլ սպառողի իրավունքն՝ օգտվելու այդ սպառողի ազատ խոսքի իրավունքից, կամ օգտվել օրենքով նախատեսված այլ իրավունքից։
 • Հետևել հաղորդակցության օրենքներին, որոնք բացառում են ջնջումը:
 • Ներգրավվել հանրային կամ գրախոսվող գիտական, պատմական կամ վիճակագրական հետազոտություններում՝ հանրային շահերից ելնելով, որոնք հավատարիմ են բոլոր մյուս կիրառելի էթիկայի և գաղտնիության օրենքներին, երբ բիզնեսների կողմից տեղեկատվության ջնջումն, ամենայն հավանականությամբ, կդարձնի անհնարին կամ լրջորեն կխաթարի նման հետազոտության ձեռքբերումը, եթե սպառողը տրամադրել է տեղեկացված համաձայնություն։
 • Ապահովել բացառապես ներքին օգտագործումը, որը ողջամտորեն համահունչ է սպառողի ակնկալիքներին՝ հիմնված բիզնեսի հետ սպառողի հարաբերությունների վրա:
 • Կատարել իրավական պարտավորությունը։
 • Հակառակ դեպքում օգտագործել սպառողի Անձնական տվյալները ներքին ճանապարհով, օրինական ձևով, որը համատեղելի է այն համատեքստի հետ, որով սպառողը տրամադրել է տեղեկատվությունը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մեր հավաքած Անձնական տվյալների մեծ մասը վերաբերում է վերը նշված բացառություններին:

Մուտք գործելու/պատճենելու իրավունք. (մինչև երկու անգամ  ամեն 12 ամիսը մեկ) իրավունք պահանջելու Անձնական տվյալների հատուկ մասերի պատճենը, որոնք մենք հավաքել ենք նրանց մասին նախորդ 12 ամիսների ընթացքում, և դրանք անվճար առաքել կա՛մ (ա) էլեկտրոնային ձևով՝ շարժական սարքի վրա և, տեխնիկապես հնարավորության սահմաններում, հեշտությամբ օգտագործելի ձևաչափով, որը թույլ է տալիս անհատին այդ տեղեկատվությունը փոխանցել մեկ այլ կազմակերպության առանց խոչընդոտի, կա՛մ (բ) փոստով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով և CCPA-ին համապատասխանելու համար, Անձնական տվյալների որոշ խիստ զգայուն տեսակներ, ինչպիսիք են՝ սոցիալական ապահովության համարները, վարորդական իրավունքի համարները և բանկային հաշիվների համարները, չեն տրամադրվի, բայց մենք ձեզ կտեղեկացնենք, եթե մենք դրանք հավաքել ենք նման 12-ամսյա ժամանակահատվածում։

Հրաժարվելու/Չվաճառելու իրավունք. իրենց Անձնական տվյալների վաճառքից հրաժարվելու իրավունք (եթե այդպիսին կա): Այնուամենայնիվ, մենք չենք վաճառում Անձնական տվյալները CCPA-ի իմաստի ներքո:

Իմանալու իրավունք. (մինչև երկու անգամ ամեն 12 ամիսը մեկ) իրավունք՝ խնդրելու, որ մենք տրամադրենք նրանց որոշակի տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ենք մենք վարվել նրանց Անձնական տվյալների հետ, ներառյալ՝ 

 • հավաքագրված Անձնական տվյալների կատեգորիաները,
 • Անձնական տվյալների աղբյուրների կատեգորիաները,
 • բիզնես և/կամ առևտրային նպատակները՝ հավաքելու կամ վաճառելու իրենց Անձնական տվյալները,
 • երրորդ կողմերի կատեգորիաները, որոնց հետ մենք կիսվել ենք նրանց Անձնական տվյալներով,
 • Անձնական տվյալների կատեգորիաները, որոնք մենք բացահայտել կամ կիսվել ենք երրորդ կողմի հետ բիզնես նպատակով,
 • հավաքված Անձնական տվյալների որոշակի հատվածներ պահանջելու իրավունքը (տես վերևում) և
 • երրորդ անձանց կատեգորիաները, որոնց վաճառվել են բնակիչների Անձնական տվյալները, և Անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիաները, որոնք վաճառվել են երրորդ անձանց յուրաքանչյուր կատեգորիային:

Ուղղելու իրավունք․ ձեր Անձնական տվյալների անճշտությունները շտկել պահանջելու իրավունք:

Օգտագործումը և բացահայտումը սահմանափակելու իրավունք. իրավունք՝ որոշակի պայմանների և բացառությունների դեպքում։ Դուք կարող եք իրավունք ունենալ սահմանափակել «Զգայուն անձնական տվյալների» օգտագործումը և բացահայտումն, ինչպես սահմանված է CCPA-ով: Այնուամենայնիվ, մենք չենք զբաղվում այս իրավունքը խթանող գործողություններով:

Խնդրանքների ներկայացում. ջնջման, ուղղման, պատճենման և/կամ իմանալու իրավունքից օգտվելու հարցումները կարող են ներկայացվել https://socalgas.com/privacy հասցեով կամ զանգահարելով 1-800-427-2200 (անվճար) հեռախոսահամարով։ Մենք կպատասխանենք Կալիֆորնիայի սպառողներից կամ նրանց լիազորված գործակալներից ստացված ստուգելի հարցումներին, ինչպես պահանջվում է օրենքով՝ համապատասխանեցնելով տրամադրված տեղեկատվությունը ձեր մասին մեր ունեցած տեղեկատվության հետ կամ խնդրելով մուտք գործել ձեր հաշիվ: Եթե մենք չկարողանանք պատշաճ կերպով ստուգել հարցումը, մենք կտեղեկացնենք հայցողին: Լիազորված գործակալներից կպահանջվի ներկայացնել իրենց թույլտվության ապացույցը, և մենք կարող ենք նաև պահանջել, որ համապատասխան սպառողն ուղղակիորեն հաստատի իր ինքնությունը և լիազորված գործակալի լիազորությունները:

CCPA-ի 2023 տարեկան չափումներ
Հարցումների տեսակըՀաճախորդի հարցումներՈչ-հաճախորդի հարցումներԸնդամենըԿատարված հարցումներՉհաջողված վավերացումՉեղարկվածՄշակման օրերի միջին թիվը
Իմանալու իրավունքի հաշվետվության հարցումներ36339362115
Տվյալների ջնջման հարցումներ39241391130
Ուղղման հարցումներ731072119
Հրաժարվելու հարցումներ0000000
Սահմանափակելու հարցումներ0000000
ԸՆԴԱՄԵՆԸ828908253Մ/Չ

Օրերի միջին քանակը, որոնց ընթացքում մենք, ըստ էության, պատասխանել ենք իմանալու, ջնջելու կամ սահմանափակելու հարցումներին.

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ համաձայն CCPA-ի պահանջվող դրույթների, հրաժարման հարցումները և Զգայուն անձնական տվյալների փոխանակումը սահմանափակելու հարցումները չեն առաջարկվում, քանի որ Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերությունը չի վաճառում Անձնական տվյալները կամ չի կիսում Զգայուն անձնական տվյալներն այնպես, ինչպես կարող է սահմանափակվել CCPA-ով:

Ֆինանսական խթաններ, վաճառք և խտրականության բացառում: CCPA-ն արգելում է խտրականությունը Կալիֆորնիայի բնակիչների նկատմամբ՝ CCPA-ի ներքո իրենց իրավունքների իրականացման համար, և սահմանում է Կալիֆորնիայի բնակիչներին առաջարկվող ֆինանսական խթանների վերաբերյալ պահանջներ՝ կապված նրանց անձնական տվյալների հետ:

Խտրականություն․ բիզնեսները չեն կարող խտրականություն դրսևորել այն բնակիչների նկատմամբ, ովքեր իրականացնում են իրենց իրավունքները CCPA-ի ներքո: Խտրականությունը կարող է ի հայտ գալ, երբ բիզնեսը մերժում կամ տրամադրում է ապրանքների կամ ծառայությունների այլ մակարդակ կամ որակ, կամ գանձում է (կամ առաջարկում է, որ կգանձի) տարբեր գներ կամ դրույքաչափեր, կամ տուգանքներ կկիրառի այն բնակիչների նկատմամբ, ովքեր իրականացնում են իրենց CCPA իրավունքները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դա ողջամտորեն կապված չէ բնակիչների տվյալների կողմից բիզնեսին տրամադրված արժեքի հետ:

Ֆինանսական խթանների և վաճառքի բացահայտում. եթե բիզնեսները ֆինանսական խթաններ են առաջարկում իրենց Անձնական տվյալների հավաքագրման, վաճառքի կամ ջնջման համար, բնակիչներն իրավունք ունեն ծանուցվել ցանկացած ֆինանսական խթանների առաջարկների և դրանց նյութական պայմանների մասին, այդպիսի առաջարկներում չներգրավվելու իրավունքի մասին՝ առանց հրաժարման մասին նախնական տեղեկացված համաձայնության և ցանկացած ժամանակ նման առաջարկներից հրաժարվելու իրավունքի: Բիզնեսները չեն կարող առաջարկել անարդար, անհիմն, հարկադիր կամ վաշխառու ֆինանսական խթաններ: Մենք չենք առաջարկում որևէ նման խթան կամ չենք վաճառում ձեր անձնական տվյալներն այս պահին, ինչպես նկարագրված է CCPA-ում:

Խնդրում ենք ծանոթանալ ամբողջական Գաղտնիության քաղաքականությանը մեր կայքում՝ https://socalgas.com/privacy-policy։ Մեզ հետ կապվելու համար սեղմեք https://socalgas.com/privacy կամ զանգահարեք մեզ 1-800-427-2200 հեռախոսահամարով։