Կալիֆորնիայի սպառողների գաղտնիության մասին օրենքի քաղաքականություն

(Թարմացված՝ 6/17/2022)

Հարավային Կալիֆորնիայի Գազի ընկերությունը լուրջ է վերաբերվում Ձեր անձնական տվյալների գաղտնիությանը և անվտանգությանը: Այս Գաղտնիության քաղաքականությունը նկարագրում է, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում և բացահայտում Կալիֆորնիայի բնակիչներին վերաբերող անձնական տվյալները՝ 2018թ. Կալիֆորնիայի Սպառողների գաղտնիության մասին օրենքի (California Consumer Privacy Act, CCPA) համաձայն:

Ի՞նչ է նշանակում անձնական տվյալներ։

«CCPA»-ը նկարագրում է «Անձնական տվյալները» որպես տեղեկատվություն, որը նույնականացնում, առնչվում, նկարագրում, ողջամտորեն ունակ է կապվել կամ կարող է հիմնավորված կերպով կապվել ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն Կալիֆորնիայի որոշակի բնակչի կամ ընտանիքի հետ: Այնուամենայնիվ, CCPA-ը չի տարածվում որոշակի տեղեկատվության վրա, ինչպիսիք են` Gramm-Leach-Bliley-ի մասին օրենքին կամ Առողջապահական տեղեկատվության տեղափոխելիության և հաշվետվողականության մասին օրենքին ենթակա տեղեկատվությունը:

Ծանուցում հավաքագրման պահին (Անձնական տվյալների հավաքագրում, օգտագործում և բացահայտում)

Մենք հավաքագրում ենք Կալիֆորնիայի բնակիչների վերաբերյալ Անձնական տվյալների հետևյալ կատեգորիաները և բացահայտում ենք երրորդ կողմերին կամ ծառայություններ մատուցող ընկերություններին թվարկված բիզնես նպատակների համար:

Անցած 12 ամիսների ընթացքում մենք, կախված մեզ հետ Ձեր փոխգործակցությունից, թերևս հավաքել ենք անձնական տվյալների հետևյալ կատեգորիաները.

 1. Նույնացուցիչներ, ինչպիսիք են անունը, կոնտակտային տվյալները և պետական ծառայության ID,
 2. Անձնական տվյալներ, ինչպես սահմանված է Կալիֆորնիայի երաշխիքների մասին օրենքում, ինչպիսին է ֆինանսական տեղեկատվությունը,
 3. Կալիֆորնիայի կամ դաշնային օրենսդրության ներքո պաշտպանված դասակարգումներ, ինչպիսին է հաշմանդամության կարգը կամ այլ հատկանիշներ,
 4. Սպառողի գրառումները, ինչպիսիք են գործարքը, հաշիվը, էներգիայի օգտագործման և եկամտի մասին տեղեկատվությունը,
 5. Ինտերնետի կամ ցանցի գործունեություն, ինչպիսիք են զննարկման պատմությունը և մեր կայքի հետ փոխհարաբերությունները,
 6. Աշխարհագրական տեղորոշման տվյալներն, ինչպիսիք են սարքավորումների գտնվելու վայրը,
 7. Աուդիո, էլեկտրոնային, տեսողական կամ նմանատիպ տեղեկություններ, ինչպիսիք են զանգերի գրանցումն ու տեսագրությունները,
 8. Մասնագիտական կամ աշխատանքի հետ կապված տեղեկություններ, ինչպիսիք են աշխատանքային պատմությունը և նախկին գործատուն,
 9. Կրթության վերաբերյալ տեղեկություններ, ինչպիսիք են դպրոցը և ավարտելու ամսաթիվը, քոլեջի կրթաթոշակի դիմումները, և
 10. Վերևից արված եզրակացություններ՝ Ձեր, Ձեր նախասիրությունների և հատկությունների վերաբերյալ՝ պրոֆիլ ստեղծելու համար։

 

Մենք կարող ենք օգտագործել անձնական տվյալները հետևյալ բիզնես նպատակների համար.

 1. գործել, կառավարել և պահպանել մեր բիզնեսը,
 2. տրամադրել և բարելավել մեր արտադրանքը և ծառայությունները,
 3. կապվել Ձեզ հետ և կառավարել Ձեր հաշիվը, ներառյալ բիլինգային և վարկային ծառայությունները,
 4. որոշել որոշակի ծրագրերի Ձեր իրավասությունը և մասնակցությունը,
 5. մեր աշխատանքի և վաճառողների կառավարման նպատակների համար, 
 6. անհատականացնել, գովազդել, զարգացնել, բարելավել և շուկա հանել մեր արտադրանքներն ու ծառայությունները,   
 7. որակի, անվտանգության, հետազոտության և տվյալների վերլուծության համար,
 8. հայտնաբերել և կանխել խարդախությունն ու անվտանգության միջադեպերը,
 9. պահպանել մեր հաստատությունները, համակարգերը և ենթակառուցվածքները,
 10. իրականացնել հաշվապահական, աուդիտորական և այլ ներքին գործառույթներ,
 11. պահպանել բիզնես գրառումները,
 12. հետաքննություններ անցկացնել և համապատասխանել իրավական պարտավորություններին, 
 13. իրականացնել և պաշտպանել իրավական պահանջներ և պաշտպանել Ձեզ, մեզ և այլոց,
 14. օգտագործման համար, որը մենք Ձեզ կտեղեկացնենք կամ կստանանք Ձեր համաձայնությունը, և 
 15. օրինական եղանակով օգտագործման համար, որը համապատասխանում է այն տրամադրված համատեքստին։

Կալիֆորնիայի բնակիչների իրավունքները

Կալիֆորնիայի օրենսդրությունը Կալիֆորնիայի բնակիչներին որոշակի իրավունքներ է շնորհում և սահմանափակումներ է մտցնում ստորև բերված որոշակի բիզնես գործելակերպերի վրա։

Ծանուցում հավաքագրման պահին. Մեզանից պահանջվում է Կալիֆորնիայի բնակիչներին տեղեկացնել իրենց Անձնական տվյալների հավաքագրման պահին կամ դրանից առաջ, հավաքված Անձնական տվյալների կատեգորիաների և դրանց օգտագործման նպատակների մասին: 

Ջնջման, մուտքի/պատճենման և իմանալու իրավունքի հաստատելի պահանջներ։ Որոշակի բացառություններով՝ Կալիֆորնիայի բնակիչներն իրավունք ունեն կատարել անվճար հետևյալ հարցումները.

Ջնջման իրավունք. Իրենց վերաբերյալ մեր կողմից հավաքված Անձնական տվյալների ջնջման պահանջը` որոշակի բացառությունների ենթակա, և այդպիսի անձնական տվյալները ջնջելու իրավունքը, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ անհրաժեշտ է, որ մենք պահենք այդպիսի Անձնական տվյալները` հետևյալ պատճառներով.

 • Ավարտենք գործարքը, որի համար հավաքագրվել են անձնական տվյալները, տրամադրենք սպառողի կողմից պահանջվող կամ սպառողի հետ շարունակական գործարար հարաբերությունների համատեքստում ողջամտորեն ակնկալվող ապրանք կամ ծառայություն կամ այլ կերպ կատարենք պայմանագրի կետերը բիզնեսի և սպառողի միջև:
 • Հայտնաբերենք անվտանգության հետ կապված միջադեպեր, պաշտպանենք վնասակար, խաբուսիկ, խարդախ կամ ապօրինի գործողություններից կամ հետապնդենք այդ գործունեության համար պատասխանատու անձանց:
 • Կարգավորենք՝ հայտնաբերելու և ուղղելու համար այն սխալները, որոնք խաթարում են առկա նախատեսված ֆունկցիոնալությունը:
 • Նպաստենք խոսքի ազատությանն, ապահովենք մեկ այլ սպառողի իրավունքներն ազատ խոսքի կամ օրենքով տրված մեկ այլ իրավունքի իրականացման վերաբերյալ։
 • Համապատասխանենք հաղորդակցությունների մասին օրենքի պահանջներին, որոնք բացառում են ջնջումը։
 • Ներգրավվենք հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հանրային կամ գործընկերների կողմից ուսումնասիրված գիտական, պատմական կամ վիճակագրական հետազոտություններին, որոնք հավատարիմ են բոլոր կիրառելի էթիկայի և գաղտնիության օրենքներին, երբ բիզնեսի կողմից տեղեկատվության հեռացումը հավանաբար անհնարին կդարձնի կամ լրջորեն կխաթարի այդպիսի հետազոտության ձեռքբերումն, եթե սպառողն իրազեկված համաձայնություն է տվել:
 • Իրականացնենք բացառապես ներքին օգտագործումները, որոնք ողջամտորեն համահունչ են սպառողի սպասումներին՝ ելնելով սպառողի բիզնեսի հետ ունեցած կապերից:
 • Հետևենք իրավական պարտավորությունների պահանջներին։
 • Այլ կերպ մեր ընկերության ներսում օգտագործենք սպառողի անձնական տվյալներն՝ օրինական եղանակով, որը համատեղելի է այն ենթատեքստի հետ, որի համար սպառողը տրամադրել է տեղեկատվությունը:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մեր հավաքագրված անձնական տվյալների մեծ մասը վերաբերում է վերոհիշյալ բացառություններին:

Հասանելիության/Պատճենման իրավունք. (Մինչև յուրաքանչյուր 12 ամիսն երկու անգամ) Իրավունք՝ նախորդ 12 ամիսների ընթացքում նրանց մասին հավաքագրված անձնական տվյալների կոնկրետ կտորների պատճենը պահանջելու և դրանք անվճար ստանալու կա՛մ (ա) էլեկտրոնային եղանակով՝ դյուրակիր սարքով և տեխնիկապես մատչելի, օգտագործման համար պատրաստ ձևաչափով, որը հնարավորություն է տալիս անհատին առանց խոչընդոտների փոխանցել այս տեղեկատվությունն այլ սուբյեկտի, կա՛մ (բ) փոստով: Անվտանգության նկատառումներից ելնելով և համապատասխանելու համար CCPA-ի պահանջներին, անձնական տվյալների որոշակի խիստ զգայուն տեսակներ, ինչպիսիք են՝ սոցիալական ապահովության համարները, վարորդական իրավունքի վկայականի համարները և բանկային հաշվի համարները, չեն տրամադրվի, բայց մենք կտեղեկացնենք Ձեզ, եթե մենք միգուցե հավաքել ենք այդպիսիք 12 ամիսների ընթացքում:

Վաճառքից հրաժարվելու/Չվաճառելու իրավունք. Իրենց Անձնական տվյալների վաճառքից հրաժարվելու իրավունք (եթե այդպիսին կա)։

Տեղեկանալու իրավունք. (Մինչև յուրաքանչյուր 12 ամիսն երկու անգամ) Իրավունք` պահանջելու, որ մենք նրանց տրամադրենք որոշակի տեղեկություններ այն մասին, թե ինչպես ենք վարվել նրանց անձնական տվյալների հետ նախորդ 12 ամիսների ընթացքում, ներառյալ՝

 • Հավաքագրված անձնական տվյալների կատեգորիաներ,
 • Անձնական տվյալների աղբյուրների կատեգորիաներ,
 • Բիզնես և (կամ) առևտրային նպատակներ՝ իրենց անձնական տվյալները հավաքելու և վաճառելու համար,
 • Երրորդ կողմերի կատեգորիաներ, որոնց մենք բացահայտել կամ տարածել ենք նրանց անձնական տվյալները,
 • Անձնական տվյալների կատեգորիաներ, որոնք մենք բացահայտել կամ տրամադրել ենք երրորդ կողմին բիզնես նպատակների համար,
 • Հավաքագրված անձնական տվյալների կատեգորիաներ և
 • Երրորդ անձանց կատեգորիաներ, ում վաճառվել է բնակիչների անձնական տվյալները և երրորդ անձանց յուրաքանչյուր կատեգորիային վաճառված անձնական տվյալների հատուկ կատեգորիաներ։

 

Հայտեր ներկայացնելը. Ջնջելու, պատճենելու և (կամ) իմանալու իրավունքի կիրառման խնդրանքները կարելի է ներկայացնել https://socalgas.com/privacy հասցեին կամ զանգահարելով մեզ 1-800-427-2200 հեռախոսահամարով (անվճար)։ Մենք կպատասխանենք Կալիֆորնիայի սպառողների կամ նրանց լիազորված գործակալների կողմից ստացված ստուգելի խնդրանքներին, ինչպես պահանջվում է օրենքով՝ տրամադրված տեղեկությունները համեմատելով մեզ մոտ ունեցած Ձեր մասին տեղեկությունների հետ կամ խնդրելով, որ Դուք մուտք գործեք Ձեր հաշիվը: Եթե մենք ի վիճակի չենք պատշաճ կերպով ստուգել հարցումը, մենք այդ մասին կտեղեկացնենք հայցողին: Լիազոր գործակալներից պահանջվում է ներկայացնել իրենց լիազորության ապացույցը, և մենք կարող ենք նաև պահանջել, որ համապատասխան սպառողն ուղղակիորեն ստուգի նրանց ինքնությունը և լիազորված գործակալի լիազորությունները:   

Տարեկան CCPA-ի 2021-ի չափումներ

Հայտերի տեսակ Հաճախորդի հայտեր Ոչ-հաճախորդի հայտեր Գումար   Իրագործված հայտեր Ձախողած վավերացում Չեղյալ Մշակման օրերի միջին քանակը
Իմանալու իրավունքի զեկուցման հայտեր Requests 29 7 36   24 3 9 12
Տվյալների ջնջման հայտեր 25 3 28   27 0 1 30
Հրաժարվելու հայտեր 0 0 0   0 0 0 0
ԳՈՒՄԱՐ 54 10 64   51 3 10 N/A

Խնդրում են նկատի ունենալ, որ համաձայն CCPA-ի պահանջված դրույթներին, չեն առաջարկվում բացառման հայտեր, որովհետեւ The Southern California Gas Company չի վաճառում սպառողի տեղեկությունները։

Ֆինանսական խրախուսանքներ, Վաճառք և Խտրականության բացառում. CCPA-ն արգելում է խտրականության դրսևորումը Կալիֆորնիայի բնակիչների նկատմամբ՝ CCPA-ի ներքո իրենց իրավունքները պաշտպանելու համար և պահանջներ է դնում որևէ ֆինանսական խրախուսանքի վերաբերյալ, որն առաջարկվում է Կալիֆորնիայի բնակիչներին՝ իրենց անձնական տեղեկությունների հետ կապված։

Խտրականություն. Բիզնեսները չեն կարող խտրականություն դրսևորել այն բնակիչների նկատմամբ, ովքեր օգտագործում են իրենց իրավունքները CCPA-ի ներքո: Խտրականությունը կարող է գոյություն ունենալ այն դեպքում, երբ բիզնեսը մերժում կամ տրամադրում է ապրանքների կամ ծառայությունների այլ մակարդակ կամ որակ, կամ գանձում է (կամ տեղեկացնում է, որ գանձելու է) տարբեր գներ կամ դրույքաչափեր կամ պատժամիջոցներ է կիրառում այն բնակիչների նկատմամբ, ովքեր իրականացնում են իրենց CCPA իրավունքները, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ դրանով զբաղվելը ողջամտորեն կապված է բնակիչների տվյալներով բիզնեսին տրամադրված արժեքի հետ։

Ֆինանսական խրախուսանքների և Վաճառքի բացահայտում. Եթե բիզնեսներն առաջարկում են որևէ ֆինանսական խրախուսանք իրենց անձնական տեղեկությունների հավաքագրման, վաճառքի կամ վերացման համար, բնակիչներն իրավունք ունեն տեղեկանալու ֆինանսական խրախուսման ցանկացած առաջարկի և դրանց նյութական պայմանների մասին, իրավունք չներառվելու այդպիսի առաջարկներում` առանց գրանցվելու մասին նախնական տեղեկացված համաձայնության, ինչպես նաև ցանկացած պահի նման առաջարկներից հրաժարվելու հնարավորություն ունենալու իրավունք: Բիզնեսները չեն կարող առաջարկել անարդար, անհիմն, հարկադրական կամ վաշխառու ֆինանսական խրախուսանքներ: Այս պահին մենք չենք առաջարկում որևէ նման խրախուսանք և չենք վաճառում Ձեր անձնական տվյալները, յուրաքանչյուրն, ինչպես նկարագրված է CCPA-ում:

Խնդրում ենք ուսումնասիրել մեր կայքի ամբողջական Գաղտնիության քաղաքականությունը՝  https://socalgas.com/privacy-policy հասցեով։ Մեզ հետ կապվելու համար սեղմեք https://socalgas.com/privacy կամ զանգահարեք մեզ 1-800-427-2200 հեռախոսահամարով։