Գաղտնիության ծանուցում (Armenian)

(ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄԸ՝ 31/08/2022թ․-ին)
 

SoCalGas ընկերությունը ձգտում է պաշտպանել ձեր կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունների գաղտնիությունը

Հարավային Կալիֆորնիայի գազամատակարար ընկերությունը (SoCalGas) ձգտում է պաշտպանել ձեր կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունների գաղտնիությունը և ապահովել պատշաճ պաշտպանության առկայությունը այդ տեղեկությունների հավաքման, պահպանման, օգտագործման և հաղորդման ընթացքում։

SoCalGas-ը կպահի ձեր Էներգասպառման մասին տեղեկությունները միայն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է ձեզ սպասարկելու և այնպիսի հարցեր լուծելու համար, ինչպիսիք են հաշիվների դուրս գրման հետ կապված վեճերը, հարցումները և համակարգի պլանավորումը: Պահպանման ժամկետները տատանվում են՝ ելնելով կոնկրետ հանգամանքներից և բիզնեսի կարիքներից և սովորաբար տևում են տասը տարի:

Հաճախորդների գաղտնիությունն ապահովելու նպատակով Կալիֆորնիայի հանրային ընկերությունների հարցերով հանձնաժողովը (CPUC) հրապարակել է «Էներգիայի օգտագործման տվյալների գաղտնիության և անվտանգության պաշտպանության կանոններ»։ Նշված կանոնները, որոնք նկարագրված են SoCalGas-ի «Սակագնային կանոն թիվ 42»-ում, արգելում են SoCalGas-ի և Կալիֆորնիայի այլ ընկերությունների կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունների հրապարակումը առանց հաճախորդի գրավոր թույլտվության` բացառությամբ որոշակի հանգամանքների։

Ինչու է SoCalGas-ը հավաքում էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկություններ

Հաշիվները հաշվարկելու համար։ Ձեզ համար հաշիվ դուրս գրելու համար մենք պետք իմանանք, թե դուք որքան գազ եք սպառել հաշվարկային ժամանակահատվածում։

Համակարգի պլանավորում և գործառնական կարիքներ։ Մենք օգտագործում ենք էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները` կազմակերպելու մեր գործունեությունը և նախատեսելու մեր գազի փոխադրման և բաշխիչ համակարգերի ապագա զարգացումը։

Դուք կարող եք սահմանափակել ձեր Էներգասպառման մասին տեղեկատվության փոխանակումը` ընտրելով չընդգրկվել SoCalGas-ի որոշ ծրագրերում, որոնք պահանջում են բացահայտում մասնակցելու համար: Նման ծրագրերը հստակեցնում են, թե երբ է պահանջվելու բացահայտումը: Ձեր համաձայնությունն անհրաժեշտ է այս ծրագրերից մի քանիսին մասնակցելու համար (օրինակ՝ Էներգաարդյունավետության համար զեղչերի ծրագիր): Ձեր Էներգասպառման մասին տեղեկությունները հրապարակելու համաձայնություն չտրամադրելու հետևանքն այն է, որ դուք չեք կարող օգտվել այս ծրագրերի առավելություններից: Էներգասպառման մասին ձեր տեղեկատվությունը կիսելու մեր հնարավորությունը նույնպես սահմանափակված է գործող օրենքներով:

Տեղեկություններ հաճախորդների մասին։ Թույլ տալու, որ հաճախորդները տեսնեն և կառավարեն էներգիայի օգտագործման իրենց տեղեկությունները և ավելի լավ հասկանան իրենց էներգիայի պահանջմունքները։

SoCalGas-ը պահպանում է ձեր կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները միայն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է

SoCalGas-ը կպահպանի ձեր կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները միայն այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է` ձեզ սպասարկելու և այնպիսի հարցեր լուծելու համար, ինչպիսիք են` վեճերը հաշիվների շուրջ, հարցումները և համակարգի պլանավորումը։ Պահպանման ժամանակահատվածները տարբեր են` ելնելով առանձնահատուկ հանգամանքներից և գործարար կարիքներից, սակայն ամենից հաճախ դրանք ութից տասը տարի են։

Երբ է SoCalGas-ը էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները տրամադրում ուրիշներին

Տրամադրումը երրորդ կողմին։ Մենք կարող ենք էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները տրամադրել տարբեր այլ ընկերությունների` ձեզ սպասարկելու նպատակով։ Այդ ընկերությունների թվում են, առանց սահմանափակման, տեխնոլոգիաներ տրամադրող ընկերություններ, խորհրդատվական կազմակերպություններ, ճարտարագիտական (ինժեներական) և էներգաարդյունավետություն ապահովող ընկերություններ, որոնք աշխատում են մեզ հետ` իրականացնելու վերը նշված նպատակները։

Հնարավոր է, որ մենք երբեմն ձեզնից թույլտվություն խնդրենք տրամադրելու էներգիայի օգտագործման տեղեկությունները այլ ընկերությունների, որոնք չեն առնչվում այդ նպատակներին։ Այդ ընկերությունները պահանջվում են` պաշտպանելու ձեր տեղեկությունները համաձայն քաղաքականությունների և գործելակերպերի, որոնք ոչ պակաս պաշտպանիչ ուժ ունեն, քան` SoCalGas-ի քաղաքականությունները։

Տեղեկությունների տրամադրումը ձեր ցանկությամբ։ Դուք կարող եք նշել այլ ընկերությունների անվանումներ` ձեր տեղեկությունները ստանալու համար։ Դուք պետք է դա անեք բարեխղճորեն և նշեք միայն վստահելի երրորդ կողմ հանդիսացող ընկերություններ։

Տեղեկությունների տրամադրումը այլ նպատակներով։ Մենք կարող ենք էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները հրապարակել նաև. 1) իրավական գործընթացի համաձայն (օրինակ, օրդերի կամ դատական ծանուցագրի), 2) արտակարգ իրավիճակներին արձագանքողներին, եթե առկա է անմիջական սպառնալիք կյանքի կամ գույքի նկատմամբ, 3) Կալիֆորնիայի հանրային ընկերությունների հարցերով հանձնաժողովի (CPUC) կարգադրությամբ, կամ 4) օրենքով պահանջվող այլ դեպքերում։

Ինչպես առցանց դիտել ձեր կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները

Բնակիչները և առևտրային/արդյունաբերական հաճախորդները, որոնք տեղադրել են կատարելագործված գազաչափ սարքեր, կարող են դիտել իրենց կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները «Իմ հաշիվը» բաժնում` այցելելով www.socalgas.com/my-account/։ Ոչ-հիմնական հաճախորդները կարող են դիտել իրենց կողմից էներգիայի օգտագործման մասին տեղեկությունները SoCalGas Envoy®-ի միջոցով` այցելելով www.socalgasenvoy.com։

Ինչպես առցանց դիտել գաղտնիության ծանուցումները

Անհրաժեշտության դեպքում մենք կթարմացնենք այս ծանուցումը և կտեղեկացնենք հաճախորդներին թարմացման մասին` վերանայված ծանուցումը տեղադրելով մեր ինտերնետային կայքում։ Մենք նաև ամեն տարի կտեղեկացնենք ձեզ` դիտելու այս ծանուցման ամենավերջին տարբերակը։

Եթե կցանկանաք ստանալ այս ծանուցման ներկա կամ նախորդ տարբերակը, ունեք այս ծանուցմանն առնչվող հարցեր կամ մտահոգություններ, կամ կցանկանաք պարզել, թե ինչպես սահմանափակել, դիտել, կամ վիճարկել ձեր մասին բացահայտված տեղեկությունները, կարող եք դիմել մեզ հետևյալ հասցեներով կամ հեռախոսահամարներով.

Էլ. փոստ` webmaster@socalgas.com

Attn: Customer Privacy Program Manager
Southern California Gas Company
P O Box 3150
San Dimas, CA 91773

Հաճախորդների սպասարկման հարցերով ներկայացուցիչ
Բնակիչ հաճախորդներ` 800-427-2200
Գործարար հաճախորդներ` 800-427-2000

Խնդրում ենք ծանոթանալ նաև մեր ինտերնետային կայքի գաղտնիության քաղաքականությանը` այցելելով Website Privacy Policy, որը վերաբերվում է մեր կայքում հավաքված տեղեկությունների գաղտնիությանը։