นโยบายความเป็นส่วนตัว (Thai)

(อัพเดต 10/25/2022)

SoCalGas มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวการใช้พลังงานของคุณ

Southern California Gas Company (SoCalGas) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวการใช้พลังงานของคุณและยืนยันว่ามีมาตรการการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และรายงานข้อมูลดังกล่าว

SoCalGas กำหนดการใช้พลังงานเป็น: ข้อมูลการใช้พลังงานโดยละเอียดที่ได้รับผ่านโครงสร้างพื้นฐานการตรวจวัดขั้นสูงของเราที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานแบบรายวันหรือรายชั่วโมง ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคล สถานที่ หรือธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น รายละเอียดข้อมูลการใช้พลังงานที่รวมอยู่กับชื่อและหมายเลขบัญชีสาธารณูปโภคของคุณ

เพื่อปกป้องและรับรองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า CPUC ได้ออก "กฎเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการป้องกันความปลอดภัยสำหรับข้อมูลการใช้พลังงาน" กฎต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้มีอธิบายไว้ในกฎพิกัดอัตราภาษีของ SoCalGas ฉบับที่ 42 นั้นออกกฎห้ามไม่ให้ SoCalGas และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในแคลิฟอร์เนียเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า ยกเว้นแต่ในบางกรณี

ทำไม SoCalGas ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงาน

เพื่อใช้คำนวณค่าใช้จ่าย: ในการเรียกเก็บเงิน เราต้องทราบว่าว่าคุณใช้พลังงานไปเท่าไรภายในช่วงเวลาของการเรียกเก็บเงิน

การวางแผนระบบและความต้องการในการปฏิบัติงาน: เราใช้ข้อมูลการใช้พลังงานเพื่อดำเนินการและจัดเตรียมสำหรับการพัฒนาระบบส่งผ่านและจ่ายพลังงานของเราในอนาคต

ประสิทธิภาพของพลังงาน: เพื่อการวางแผน ใช้งาน หรือประเมินโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพต่าง ๆ ของ SoCalGas

ข้อมูลลูกค้า: เพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นและบริหารจัดการข้อมูลการใช้พลังงานของตนเองและทำความเข้าใจกับความต้องการด้านพลังงานของตนได้ดีมากยิ่งขึ้น

SoCalGas เก็บรักษาข้อมูลการใช้พลังงานของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น

SoCalGas จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้พลังงานของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้การบริการกับคุณและเพื่อใช้จัดการกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ข้อพิพาททางด้านการเรียกเก็บเงิน การตอบถาม และการวางแผนระบบเท่านั้น ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะและความต้องการทางธุรกิจ โดยทั่วไปจะเป็นระยะเวลาสิบปี

เมื่อ SoCalGas แบ่งข้อมูลการใช้เพลังงานของคุณ

การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม: เราอาจแบ่งข้อมูลการใช้เพลังงานของคุณกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อที่จะให้บริการกับคุณ บริษัทต่าง ๆ เหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแค่ ผู้ให้บริการทางเทคโนโลยี องค์กรให้คำปรึกษา บริษัททางวิศวกรรม และผู้ให้บริการด้านการประหยัดพลังงานที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

ในกรณี เราอาจทำการขอความยินยอมจากคุณในการแบ่งปันข้อมูลการใช้เพลังงานของคุณกับบริษัทอื่นที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวมานี้ บริษัทเหล่านี้มีจำเป็นต้องปกป้องข้อมูลของคุณโดยปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ไม่มีมาตรฐานต่ำไปกว่ากว่านโยบายของ SoCalGas

คุณสามารถจำกัดการแบ่งข้อมูลการใช้พลังงานของคุณได้โดยเลือกที่จะไม่ลงทะเบียนในบางโปรแกรมของSoCalGas ที่กำหนดให้คุณต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อสมัครเข้าร่วม โปรแกรมดังกล่าวจะให้ความชัดเจนเมื่อมีความจำเป็นที่คุณจะต้องเปิดเผยข้อมูล สำหรับบางโปรแกรม คุณจำเป็นต้องให้ความยินยอมเพื่อที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมเหล่านั้น(เช่น โปรแกรมรับเงินคืนเมื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ผลของการที่คุณไม่ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานของคุณคือ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมเหล่านี้ได้ ความสามารถของเราในการแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานของคุณนั้นยังถูกจำกัดโดยกฎหมายที่มีการบังคับใช้

การแบ่งปันข้อมูลตามความต้องการของคุณ: คุณสามารถกำหนดให้บริษัทอื่นรับข้อมูลของคุณได้ เมื่อใดที่เลือกทำเช่นนั้น คุณควรมีความระมัดระวังและมอบหมายให้เฉพาะกับบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เท่านั้น

การแบ่งปันข้อมูลเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ : นอกเหนือไปกว่านี้ เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลการใช้เพลังงานของคุณเมื่อ 1) ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย (เช่นหมายศาลหรือคำสั่งศาล) 2) ให้กับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในกรณีที่มีภัยคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 3) ตามคำสั่ง ของ CPUC 4) หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

วิธีการดูข้อมูลการใช้พลังงานของคุณทางออนไลน์

สำหรับลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย ลูกค้าเชิงพาณิชย์ และลูกค้าเชิงอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องวัดระดับสูง สามารถดูการใช้พลังงานได้ที่ My Account ที่ www.socalgas.com/my-account/  สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจหลัก สามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทาง Envoy®  ของ SoCalGas ได้ที่  www.socalgasenvoy.com

วิธีการดูประกาศความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

เราจะทำการอัพเดตข้อมูลเมื่อมีความจำเป็น และจะแจ้งกับลูกค้าเกี่ยวกับการอัพเดตโดยการติดประกาศฉบับปรับปรุงแก้ไขไว้บนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราจะทำการแจ้งเตือนทุกปีเพื่อให้คุณได้สามารถรับข้อมูลฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุด หรือข้อมูลเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ มีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจำกัด ตรวจสอบ หรือมีข้อโต้แย้งต่อข้อมูลของคุณที่ได้รับการเปิดเผย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

ทางอีเมล์ที่ : webmaster@socalgas.com 

ทางไปรษณีย์ที่:

Customer Privacy Program Manager

Southern California Gas Company

P.O. Box 1626

Monterey Park, CA 91754


ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย: 800-427-2200

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ: 800-427-2000

 

กรุณาเข้าไปดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการใช้พลังงานของคุณที่เรารวบรวมอยู่บนเว็บไซต์ของเรา