นโยบายความเป็นส่วนตัว (Thai)

(อัพเดต 02/01/2023)

SoCalGas มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวการใช้พลังงานของคุณ

Southern California Gas Company (SoCalGas) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวการใช้พลังงานของคุณและยืนยันว่ามีมาตรการการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อมีการรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และรายงานข้อมูลดังกล่าว

SoCalGas กำหนดการใช้พลังงานเป็น: ข้อมูลการใช้พลังงานโดยละเอียดที่ได้รับผ่านโครงสร้างพื้นฐานการตรวจวัดขั้นสูงของเราที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูลการใช้งานแบบรายวันหรือรายชั่วโมง ที่เชื่อมโยงกับข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวบุคคล สถานที่ หรือธุรกิจได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่น รายละเอียดข้อมูลการใช้พลังงานที่รวมอยู่กับชื่อและหมายเลขบัญชีสาธารณูปโภคของคุณ

เพื่อปกป้องและรับรองความเป็นส่วนตัวของลูกค้า CPUC ได้ออก "กฎเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและการป้องกันความปลอดภัยสำหรับข้อมูลการใช้พลังงาน" กฎต่าง ๆ เหล่านี้ ซึ่งได้มีอธิบายไว้ในกฎพิกัดอัตราภาษีของ SoCalGas ฉบับที่ 42 นั้นออกกฎห้ามไม่ให้ SoCalGas และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ในแคลิฟอร์เนียเปิดเผยข้อมูลการใช้พลังงานโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า ยกเว้นแต่ในบางกรณี

ทำไม SoCalGas ถึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน

การคำนวณค่าใช้บริการ: เพื่อให้ทราบว่าคุณใช้พลังงานเท่าใดเพื่อความถูกต้องในการคำนวณค่าใช้บริการ ข้อมูลในการเรียกเก็บจะมาจากมิเตอร์แก๊สของคุณ

การวางแผนระบบ: เพื่อวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการนำส่งพลังงานในอนาคต เรายังใช้ข้อมูลดังกล่าวมาคิดคำนวนปริมาณแก๊สที่เราต้องทำการสั่งซื้อ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน: เพื่อช่วยเราในการวางแผนและวัดประสิทธิภาพของโครงการประหยัดพลังงานต่าง ๆ ของรัฐ

ตามที่กฎหมาย รัฐบาล และ หน่วยงานกำกับดูแล ได้กำหนดไว้

การเก็บรักษา

SoCalGas เก็บรักษาข้อมูลการใช้พลังงานของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นเท่านั้น

SoCalGas จะเก็บรักษาข้อมูลการใช้พลังงานของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อให้การบริการกับคุณและเพื่อใช้จัดการกับปัญหาต่างๆ อาทิเช่น ข้อพิพาททางด้านการเรียกเก็บเงิน การตอบถาม และการวางแผนระบบเท่านั้น ระยะเวลาในการเก็บรักษาจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะและความต้องการทางธุรกิจ โดยทั่วไปจะเป็นระยะเวลาสิบปี

เมื่อ SoCalGas แบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงาน

 • แบ่งปันกับบุคคลที่สาม
  เราอาจแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานของคุณกับบริษัทอื่น ๆ เพื่อให้บริการกับคุณ บริษัทต่าง ๆ เหล่านี้ไปรวมถึงผู้ให้บริการด้านประสิทธิภาพพลังงานที่ทำงานร่วมกับเราเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ในบางครั้ง เราอาจขอความยินยอมจากคุณซึ่งเป็นความจำเป็นเพื่อใช้ในการแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์เหล่านี้ คุณสามารถจำกัดการแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานของคุณได้โดยการไม่ลงทะเบียนในโครงการบางประเภทของ SoCalGas คุณต้องให้ความยินยอมอย่างชัดเจนเพื่อการเข้าร่วมในบางโครงการ (เช่น โครงการคืนเงินเมื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ) ผลของการไม่ให้ความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานของคุณคือ คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ความสามารถของเราในการแบ่งปันข้อมูลการใช้พลังงานของคุณนั้นยังถูกจำกัดโดยกฎหมายบังคับใช้อีกด้วย
   
 • แบ่งปันกับโดยที่คุณเป็นผู้เลือกเอง
  คุณสามารถมอบหมายให้บริษัทอื่น ๆ รับข้อมูลของคุณได้ เมื่อทำเช่นนั้น คุณควรมีความระมัดระวังและกำหนดเฉพาะบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้เท่านั้น
   
 • แบ่งปันกับโดยที่คุณเป็นผู้เลือกเอง
  เราอาจเผยแพร่ข้อมูลการใช้พลังงานของคุณ: 1) ตามกระบวนการทางกฎหมาย (เช่น หมาย หรือหมายศาล) 2) ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยฉุกเฉินในกรณีของภัยคุกคามต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน 3) ตามคำสั่งของ CPUC
   

วิธีการดูข้อมูลการใช้พลังงานของคุณทางออนไลน์

สำหรับลูกค้ากลุ่มบ้านอยู่อาศัย ลูกค้าเชิงพาณิชย์ และลูกค้าเชิงอุตสาหกรรมที่ติดตั้งเครื่องวัดระดับสูง สามารถดูการใช้พลังงานได้ที่ My Account ที่ www.socalgas.com/my-account/  สำหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจหลัก สามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานผ่านทาง Envoy®  ของ SoCalGas ได้ที่  www.socalgasenvoy.com.

วิธีการดูประกาศความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์

เราจะทำการอัพเดตข้อมูลเมื่อมีความจำเป็น และจะแจ้งกับลูกค้าเกี่ยวกับการอัพเดตโดยการติดประกาศฉบับปรับปรุงแก้ไขไว้บนเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ เราจะทำการแจ้งเตือนทุกปีเพื่อให้คุณได้สามารถรับข้อมูลฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด

หากคุณต้องการข้อมูลล่าสุด หรือข้อมูลเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ มีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหากคุณต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจำกัด ตรวจสอบ หรือมีข้อโต้แย้งต่อข้อมูลของคุณที่ได้รับการเปิดเผย คุณสามารถติดต่อเราได้ที่

ทางอีเมล์ที่ : webmaster@socalgas.com

ไปรษณีย์สหรัฐอเมริกา

Customer Privacy Program Manager

Southern California Gas Company

P.O. Box 1626

Monterey Park, CA 91754


ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า

กลุ่มลูกค้าบ้านอยู่อาศัย: 800-427-2200

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ: 800-427-2000

 

กรุณาไปที่ศูนย์ความเป็นส่วนตัวของเราเพื่อดูข้อมูลความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม
socalgas.com/privacy-center