นโยบายความเป็นส่วนตัว (Thai)

Southern California Gas Company (“SoCalGas”) มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้เยี่ยมชมของเราทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมบนเว็บไซต์ของเรามาที่ไว้บนมือถือที่เหมาะสมที่สุดของเรา และในแอพพลิเคชันบนมือถือของเรา (รวมเรียกว่า “เว็บไซต์”) การใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการได้รับสินค้า หรือการบริการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องยอมรับนโยบายการเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลตามที่กำหนดไว้ หากคุณไม่ยอมรับนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้

โปรดทราบว่าเว็บไซต์อื่นที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของ SoCalGas ได้มีนโยบายความเป็นส่วนตัว และการเก็บข้อมูล การใช้ และการปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลของตนเอง การใช้งานข้อมูลของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้นที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของ SoCalGas จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
I. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ข้อมูล
เพื่อเป็นการจัดหาสินค้า และบริการที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณ เว็บไซต์ของ SoCalGas ได้เก็บรวบรวมข้อมูล 2 ประเภทคือ ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคล: “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่จะช่วยให้เราทราบข้อมูลเฉพาะของคุณว่าคือใคร และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือค้นหาคุณ คุณอาจเลือกที่จะไม่ให้แสดงข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ และคุณยังสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนใหญ่ของเว็บไซต์ได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนบุคคลอาจเก็บรวมรวมจากผู้เยี่ยมชมที่กำลังมองหาการบริการที่นำเสนอโดย SoCalGas ในเว็บไซต์นี้ เช่น
·         การสมัครลงทะเบียน และการใช้บัญชีเข้าใช้งานของฉัน
·         การสมัครที่เกี่ยวกับการจัดหางาน
·         การสมัครลงทะเบียนในโครงการการดูแล (CARE) หรือโครงการการช่วยเหลือลูกค้าอื่นๆ
·         การใช้แอพพลิเคชันบนมือถือของ SoCalGas
·         การสมัครเข้าร่วมโครงการการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีส่วนลด และรางวัลจูงใจต่างๆ และ
·         การขอเพิ่มรายชื่อเพื่อติดต่อทางจดหมาย อีเมล ข้อความ โทรศัพท์ทั่วไป หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ของSoCalGas ตามที่ได้อธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว นอกจากนี้การสื่อสารออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณูปโภคที่อาจจำเป็นต้องมีการติดตามผล (เช่น อีเมล ข้อความ และโทรศัพท์ “โทรกลับ”) และการตอบกลับเกี่ยวกับการบริการที่จะใช้ – รวมถึงการเรียกเก็บเงิน และการชำระเงิน
 
ตัวอย่างของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสามารถส่งได้คือ ชื่อของคุณ หรือข้อมูลซึ่งเมื่อใช้ประกอบกับชื่อของคุณหรือข้อมูลอื่นจะสามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณได้ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล์ และบัตรประจำตัวอื่นๆ และข้อมูลการติดต่อ นอกจากนี้เรายังอาจจะเก็บข้อมูลบัญชีทางการเงินบางอย่าง (ถ้าคุณเลือกที่จะให้ข้อมูล) รวมถึงข้อมูลประเภทอื่นที่คุณอาจใส่ลงในใบสมัครการจ้างงาน ในกรณีที่คุณสมัครโครงการ CARE คุณอาจจะได้รับการร้องขอให้เปิดเผยการลงทะเบียนของคุณในโครงการอื่นๆของรัฐ (เช่นโครงการขอคูปองแลกอาหาร/SNAP เงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนแห่งชาติ)
SoCalGas ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้บริการ ดำเนินธุรกิจ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราให้ดีขึ้น

ข้อมูลทั่วไป: “ข้อมูลทั่วไป” หมายถึงข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลที่เฉพาะเจาะจงโดยตนเอง หรือการรวมกับข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลอื่นๆ SoCalGas อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลโดยการใช้คุกกี้ ตัวแทน หรือโดยผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลการจราจร และข้อมูลสถานที่

ระบบไม่ต้องติดตาม: ในขณะนี้เว็บไซต์ของเราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณระบบไม่ต้องติดตามที่ส่งมาจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้เรายังใช้ความหลากหลายของการบริการจากบุคคลที่สามเพื่อช่วยในการให้บริการของเรา และช่วยให้เราเข้าใจการใช้งานของเว็บไซต์ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจจะเก็บรวมรวมข้อมูลที่ส่งมาจากเบราว์เซอร์ของคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของหน้าเว็บที่ร้องขอ แม้ว่าคุณจะเปิดใช้งานการทำงานของระบบไม่ต้องติดตามของเบราว์เซอร์ของคุณ
คุกกี้: เว็บไซต์ของ SoCalGas อาจเก็บคุกกี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่จะช่วยให้เราตรวจสอบการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ โดยไม่สามารถระบุผู้ใช้แต่ละคนได้ เว้นแต่จะมีดำเนินการระบุตัวคุณเองโดยการ “เลือกที่จะเข้าร่วม” ตัวอย่างเช่น
·         การร้องขอการบริการส่วนบุคคล
·         การสมัครที่เกี่ยวกับการจ้างงานที่อาจเกิดขึ้น
·         การขอเข้าร่วมอยู่ในรายชื่ออีเมลของ SoCalGas
·         พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตที่น่าสงสัย หรือ
·         ลักษณะประจำตัวของผู้ใช้ที่ถูกกำหนดภายใต้กฎหมาย
คุกกี้ถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประโยชน์มากขึ้นสำหรับผู้เยี่ยมชมของเรา

ตัวแทน: เราอาจจะทำงานกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม หรือการแก้ปัญหาที่ใช้ "ตัวแทน" ในการตรวจสอบติดตาม และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ และข้อมูลการจราจรบนอุปกรณ์ของพวกเขา และบนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยตัวแทนไม่จำกัดเพียง: รูปแบบฮาร์ดแวร์ ยังรวมถึงหมายเลขประจำเครื่อง (UDID) ข้อมูลเครือข่ายมือถือรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ รุ่นของตัวแทน แพลตฟอร์ม SDK เวอร์ชั่น ตราเวลา API key (ตัวระบุสำหรับการใช้งาน) รุ่นการใช้งาน รูปแบบ ผู้ผลิต และรุ่น OS ของอุปกรณ์ หรือฮาร์ดแวร์ การเริ่มต้นเซสชั่น/การหยุดเวลา สถานที่ โซนเวลา และสถานะของเครือข่าย (WiFiฯลฯ) ข้อมูลที่เก็บผ่านตัวแทนจะถูกนำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการ และปรับปรุงการใช้งานของเว็บไซต์ให้ดีขึ้น ข้อมูลที่เก็บผ่านตัวแทนอาจระบุผู้ใช้แต่ละคนรวมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีก่อนหน้านี้

ข้อมูลการจราจร: SoCalGas เก็บรวบรวม และรักษาข้อมูลสถิติจากบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ของเราที่เกี่ยวกับกิจกรรม การนำร่อง ปริมาณการจราจรบนเครือข่าย และปริมาณ (“ข้อมูลการจราจร”) ของเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ ตัวอย่างของข้อมูลการจราจรรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
·         ชื่อของโดเมน หรือ URL จากผู้ที่เยี่ยมชมอินเตอร์เน็ต (เช่น "a company.com" "a school.edu"หรือ"an agency.gov")
·         หมายเลข IP
·         ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้
·         หน้าเว็บที่เยี่ยมชม และ
·         วันที่ และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์นี้
วัตถุประสงค์หลักของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรคือ การทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามากที่สุด ข้อมูลจราจรเป็นประโยชน์ในการทำให้เราได้ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ในเว็บไซต์ของเราโดยรวมอีกด้วย ข้อมูลจราจรอาจระบุผู้เยี่ยมชมแต่ละบุคคลร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีก่อนหน้านี้

ข้อมูลสถานที่: การทำงานของสถานที่ที่เปิดใช้งานที่มีอยู่ในเว็บไซต์ (เช่น ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานชำระเงินของSoCalGas ที่สุด หรือใกล้สถานี CNG ที่สุด) สามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ SoCalGas ซึ่งจะให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม การใช้ระบบการทำงานของคุณนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไข และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าว (ตามที่ได้ปรับปรุงเป็นครั้งคราว) เมื่อคุณใช้บริการสถานที่ที่เปิดใช้งานดังกล่าว SoCalGas อาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่จริงของคุณ เหมือนเช่นสัญญาณ GPS ที่ส่งจากอุปกรณ์มือถือ หรือผ่านที่อยู่ IP ของคุณ การบริการสถานที่ที่เปิดใช้งานอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อกำหนดสถานที่ เช่น ข้อมูลเซ็นเซอร์จากอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ใกล้เคียงในการเข้าถึง WiFi หรือเสาสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ข้อมูลสถานจะช่วยให้ SoCalGas ปรับเปลี่ยนบริการตามความต้องการของคุณ ข้อมูลสถานที่อาจระบุผู้ใช้แต่ละบุคคลร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีก่อนหน้านี้
II. การแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลที่สาม
SoCalGas จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นว่า SoCalGas อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับบุคคลที่สามรวมถึงบริษัทในเครือบางแห่ง (ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และกฎระเบียบ) หรือธุรกิจอื่นๆ ที่น่าเชื่อถือแต่เพียงผู้เดียว เพื่อทำให้พวกเขาดำเนินการบริการให้กับ SoCalGas ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ SoCalGas เอง (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อผูกพันในการรักษาความลับ และความปลอดภัย)

การปฏิบัติตามกฎหมายและความปลอดภัยสาธารณะ: SoCalGas อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าการเปิดเผยดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อตอบโต้หมายศาล หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะช่วยเราในการป้องกัน หรือปกป้องสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของผู้ใช้ บุคคลอื่นๆ หรือตัวเราเอง SoCalGas อาจมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสมภายใต้การบังคับใช้กฎหมาย หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับคำสั่งศาล หรือหมายศาล หรือให้ความร่วมมือกับการสอบสวนตามกฎหมาย SoCalGas จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ในการระบุผู้ที่ใช้บริการของเราในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย SoCalGas ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรายงานกิจกรรมใดๆ ที่เราเชื่อโดยสุจริตว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การรวมกิจการและการซื้อกิจการ: ในกรณีที่มีการรวมกิจการ การรวมบริษัทเข้าด้วยกัน การปฏิรูปองค์กร หรือการขาย หรือการโอนทั้งหมด หรือสินทรัพย์ หรือธุรกิจทั้งหมดของ SoCalGas อย่างมีนัยสำคัญ หนึ่งในสินทรัพย์ที่จะถูกโอนโดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลที่เราได้รวบรวมจากผู้เยี่ยมชม และลูกค้า (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทั่วไป) อย่างไรก็ตามการใช้ข้อมูลนี้โดยบุคคลที่รับช่วงต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของนโยบายนี้ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว รวมทั้งการแก้ไขใดๆ หลังจากการทำการรวมดังกล่าว
III. การปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
SoCalGas ใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ที่จะป้องกันบุคคลที่สามจากการแสวงหา การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ SoCalGas ผ่านทางเว็บไซต์นี้ ความพยายามเหล่านี้ได้แก่การตรวจสอบการจราจรบนเครือข่ายเพื่อระบุความพยายามที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถ่ายโอนข้อมูล หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล และการเข้ารหัสข้อมูลที่ละเอียดอ่อนในบางสถานการณ์โดยใช้ระบบรักษาความปลอดภัย (SSL) หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เทียบเท่า การตรวจสอบยังคงเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการทำกิจกรรมใดๆที่ผิดกฎหมาย หรือที่อาจทำให้SoCalGas ต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดตามกฎหมาย หรือความเสียหาย SoCalGas จึงให้คำมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยังคงให้บริการนี้ต่อผู้เยี่ยมชมทุกคน
ถึงแม้ว่า SoCalGas จะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ที่จะป้องกันบุคคลที่สามที่มิได้รับอนุญาตในการแสวงหาข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งไปยัง SoCalGas บนเว็บไซต์นี้ การสกัดกั้นที่ผิดกฎหมาย หรือการเข้าซื้อกิจการโดยบุคคลที่สามก็อาจจะเกิดขึ้นได้
IV. เด็ก
SoCalGas มิได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี นอกจากนี้เรามิได้ตระหนักถึงเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์ที่ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายต่อเด็กๆ หาก SoCalGas ทราบว่ามีการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้ตั้งใจจากเด็กๆ ที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากบันทึกของเรา และยกเลิกบัญชีที่ใช้งาน
V. การเชื่อมโยง
เว็บไซต์นี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ และข้อมูลของหน่วยงานรัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ และบุคคลที่สามอื่นๆ การเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น SoCalGas ไม่รับประกันคำแนะนำ สินค้า หรือการบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สาม รวมถึงขอบเขตข้อมูลของบุคคลที่สามที่ประกอบด้วยคำยืนยันของข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ หรือการตีความ หรือคำแนะนำอื่นใดๆ บุคคลที่สามจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว และ SoCalGas จะไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ หรือการใช้ดังกล่าว นอกจากนี้ SoCalGas ไม่ได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับของเว็บไซต์บุคคลที่สาม หรือเนื้อหาของผู้ที่เป็นเจ้าของ หรือกำหนดสิ่งที่บุคคลดังกล่าวจะดำเนินการเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้เยี่ยมชม ดังนั้นคุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของ SoCalGas อย่างระมัดระวัง SoCalGas จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย หรือการกระทำของบุคคลที่สามใดๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ดังนั้น SoCalGasจึงสนับสนุนให้คุณถามคำถาม และระมัดระวังก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อบุคคลที่สาม
VI. ทางเลือกที่เกี่ยวกับความสอดคล้องทางด้านการตลาด
อีเมลส่งเสริมการขาย: คุณจะมีทางเลือกที่จะเลือกไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายสำหรับสินค้า และ/ หรือการบริการที่นำเสนอโดย SoCalGas เมื่อเราได้ดำเนินการตามคำขอของคุณ เราจะหยุดการส่งอีเมลส่งเสริมการขายที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินค้า และ/หรือการบริการที่เสนอโดยเราให้คุณภายในระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย เว้นแต่คุณเลือกที่จะกลับมารับการติดต่อสื่อสารดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับอีเมลส่งเสริมการขายที่ไม่ใช่การทำธุรกรรมจากเราอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ (ก) ตามคำแนะนำยกเลิกการเป็นสมาชิกในอีเมลที่ใช้งานซึ่งคุณได้รับจากเรา (ถ้ามี) หรือ (ข) ในขณะที่คุณกำลังกรอกแบบฟอร์มเว็บออนไลน์ของเรา (ถ้ามี)

อีเมลที่สามารถใช้งานได้ของเรา: แม้คุณจะมีทางเลือกเกี่ยวกับอีเมลส่งเสริมการขายที่ไม่ใช่เป็นการทำธุรกรรม เราอาจจะดำเนินการส่งอีเมลที่สามารถใช้งานได้สำหรับวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่การส่งเสริมการขาย หรือการทำธุรกรรม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกเก็บเงิน การป้องกัน และการจัดการหยุดการทำงาน และความปลอดภัย
VII. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
SoCalGas ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยการปิดประกาศนโยบายที่ได้แก้ไขในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบได้ตลอดเวลา นโยบายความเป็นส่วนตัวใดๆ ที่ปรับปรุงแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อปิดประกาศแล้ว อย่างไรก็ตามเมื่อนโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อใดก็ตาม จะมีการลงประกาศวันที่ที่แก้ไขไว้เช่นกัน
VIII. ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ
SoCalGas จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่รหัสผ่านใดๆ ที่ให้ไว้กับผู้ใช้ไปอยู่กับบุคคลที่สาม หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้เพื่อกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ใช้เชื่อว่ารหัสผ่านใดๆ ที่ได้รับอยู่กับบุคคลที่สามโดยที่มิได้อนุญาต หรือถ้าผู้เยี่ยมชมมีความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ผู้ใช้ควรติดต่อกับ SoCalGas ทันทีเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือดำเนินการขั้นตอนอื่นๆ ตามความเหมาะสม ควรแจ้งความจำนงไปที่webmaster@socalgas.com
IX. คำถาม และข้อเสนอแนะ
หากคุณมีคำถาม หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ (ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ หรือ (ข) คำถามอื่นใดๆเกี่ยวกับเว็บไซต์ SoCalGas หรือการให้บริการของ SoCalGas กรุณาติดต่อ SoCalGas ทางอีเมลที่ webmaster@socalgas.com หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (800) 427-2200 หรือทางจดหมายที่
Centralized Correspondence
Attn: Privacy Policy
​P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754
 
ทั้งนี้ โปรดทราบว่าข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อเหล่านี้ หรือการติดต่อทางจดหมายกับ SoCalGas จะได้รับการเก็บรักษาไว้ในแฟ้มเอกสารเฉพาะสำหรับคุณ
กรุณาเข้าไปดูที่ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลการใช้พลังงานของคุณ
 
 
Last Updated February 5, 2016