Chính sách bảo mật (Vietnamese)

Southern California Gas Company (“SoCalGas”) cam kết luôn luôn thông báo cho khách truy cập biết cách thức chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập trên trang web, tại trang web điện thoại di động tối ưu hóa, và trong các ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi (gọi chung là "trang web"). Bằng cách sử dụng trang web hoặc có được bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào thông qua trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như đã nêu trong chính sách này. Nếu quý vị không đồng ý với chính sách này, xin vui lòng không sử dụng trang web này.
 
Xin lưu ý rằng các trang web khác có thể truy cập thông qua trang web của SoCalGas có các chính sách bảo mật và những thực hành thu thập dữ liệu, sử dụng và tiết lộ riêng của họ. Các thực hành về thông tin của các trang web khác này liên kết đến trang web của SoCalGas không thuộc chính sách bảo mật này.
 
I. Thông tin chúng tôi thu thập và cách thức chúng tôi sử dụng nó
 
Để cung cấp cho quý vị tốt hơn với các sản phẩm và dịch vụ, trang web của SoCalGas thu thập hai loại thông tin: Thông tin Cá nhân và Thông tin Không Cá nhân.
Thông tin Cá nhân: "Thông tin Cá nhân" đề cập đến các thông tin cho chúng ta biết các chi tiết cụ thể quý vị là ai và có thể được sử dụng để xác định, liên lạc, hoặc xác định vị trí của quý vị. Quý vị có thể chọn không cung cấp bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào và quý vị vẫn sẽ có thể truy cập hầu hết các phần của trang web. Tuy nhiên, Thông Tin Cá Nhân có thể được thu thập từ khách truy cập tìm kiếm để có được các dịch vụ được cung cấp bởi SoCalGas trên trang web này, chẳng hạn như:
 
·         Ghi danh và sử dụng My Account (Tài khoản Của tôi);
·         Các ứng dụng liên quan đến việc làm có thể;
·         Việc ghi danh vào chương trình CARE hoặc các chương trình hỗ trợ khách hàng khác;
·         Sử dụng các ứng dụng di động của SoCalGas;
·         Các ứng dụng tham gia chương trình hiệu quả năng lượng, giảm giá, và ưu đãi; và
·         Yêu cầu được đưa vào thư tín, email, gởi văn bản, điện thoại cố định, hoặc danh sách điện thoại di động của SoCalGas, như thỉnh thoảng có thể được mô tả chi tiết trên trang web này. Ngoài ra, truyền thông trực tuyến liên quan đến các dịch vụ tiện ích cũng có thể yêu cầu theo dõi địa chỉ liên lạc (như email, văn bản, và điện thoại "gọi lại") và câu trả lời liên quan đến các dịch vụ được sử dụng - bao gồm cả hóa đơn và thanh toán.
 
Ví dụ về các Thông Tin Cá Nhân quý vị có thể gửi bao gồm tên của quý vị hoặc, khi kết hợp với tên của quý vị hoặc thông tin khác có thể dùng để nhận ra quý vị, địa chỉ gởi thư, số điện thoại, số điện thoại di động, địa chỉ email, và thông tin khác về nhận diện cá nhân và để liên lạc với quý vị. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin trương mục tài chánh nào đó (nếu quý vị chọn để cung cấp nó), cũng như các loại thông tin mà quý vị có thể đã nhập vào các ứng dụng việc làm. Trong trường hợp quý vị áp dụng cho chương trình CARE, quý vị cũng có thể được yêu cầu tiết lộ việc ghi danh của mình vào các chương trình khác của chính phủ (như phiếu thực phẩm (food stamps) / SNAP, Tiền trợ cấp An Sinh (Supplemental Security Income), và Chương trình Quốc gia Ăn trưa tại Trường học National School Lunch Program)).
 
SoCalGas sử dụng thông tin cá nhân này để cung cấp dịch vụ, hoạt động kinh doanh, và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên trang web của chúng tôi.
Thông tin Không cá nhân: "Thông tin Không Cá nhân" là thông tin không xác định một cá nhân cụ thể của chính nó hoặc kết hợp với các Thông tin Không Cá nhân khác. SoCalGas có thể thu thập Thông tin Không Cá nhân bằng cách sử dụng các tập tin cookie, đại lý, hoặc thông qua việc thu thập dữ liệu lưu lượng truy cập và thông tin địa điểm.
 
Không Theo Dõi (Do Not Track): Tại thời điểm này, trang web của chúng tôi không đáp ứng với các tín hiệu Do Not Track (DNT) được gửi từ trình duyệt web của quý vị. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng một loạt các dịch vụ của bên thứ ba để giúp cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và giúp chúng tôi biết được việc sử dụng trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được gửi bởi trình duyệt của quý vị như một phần của yêu cầu trang web, ngay cả khi quý vị đã kích hoạt chức năng DNT của trình duyệt của mình.
 
Tập tin Cookie: Trang web của SoCalGas có thể lưu trữ các tập tin cookie trên máy tính của quý vị hoặc thiết bị khác để cho phép chúng tôi giám sát việc sử dụng trang web bởi quý vị. Không có nỗ lực nào được thực hiện để xác định người dùng cá nhân, trừ khi hành động này được thực hiện để xác định bản thân bằng một "chọn tham gia", ví dụ:
·         Dịch vụ cá nhân được yêu cầu;
·         Ứng dụng được thực hiện liên quan đến việc làm có thể;
·         Bao gồm một danh sách gửi thư SoCalGas được yêu cầu;
·         Hành vi bất hợp pháp hoặc các hoạt động không được phép bị nghi ngờ; hoặc
·         Xác định người dùng được yêu cầu theo pháp luật.
Cookies được sử dụng để nâng cao tính hữu ích của trang web của chúng tôi dành cho khách truy cập của chúng tôi.
 
Đại lý: Chúng tôi cũng có thể làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ 3 hoặc giải pháp có sử dụng từ "đại lý" để giám sát, theo dõi, và phân tích hành vi người dùng và dữ liệu lưu lượng truy cập trên thiết bị của họ và trên trang web này. Các thông tin được thu thập bởi các đại lý có thể bao gồm, nhưng không giới hạn: mô hình phần cứng, nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID), mạng thông tin di động bao gồm số điện thoại, phiên bản đại lý, nền tảng, phiên bản SDK, dấu thời gian, khóa API (danh tánh để ứng dụng), phiên bản ứng dụng, mô hình, nhà sản xuất và phiên bản hệ điều hành của thiết bị hoặc phần cứng, phiên khởi động/thời gian dừng, địa phương, múi giờ, và tình trạng mạng (WiFi, v.v...). Thông tin được thu thập thông qua các đại lý được sử dụng để tùy chỉnh các dịch vụ và cải thiện khả năng sử dụng trang web. Thông tin được thu thập thông qua các đại lý có thể xác định người dùng cá nhân kết hợp với Thông Tin Cá Nhân đã cung cấp trước đó.
Dữ liệu lưu lượng truy cập: SoCalGas tự động thu thập và duy trì thông tin thống kê từ bản ghi dữ liệu của trang web của chúng tôi có liên quan đến hoạt động của trang web, điều hướng, lưu lượng truy cập mạng, và khối lượng ("lưu lượng truy cập dữ liệu"). Ví dụ về các dữ liệu lưu lượng truy cập bao gồm những điều sau đây:
·         Tên của miền, hoặc URL, từ đó khách truy cập Internet (ví dụ, "một company.com", "một school.edu", hoặc "một agency.gov");
·         Số Giao thức Internet ("IP");
·         Loại trình duyệt web được sử dụng;
·         Các trang web đã truy cập; và
·         Ngày giờ trang web này được truy cập.
 
Mục đích chính của chúng tôi để thu thập Dữ liệu lưu lượng truy cập là để tối ưu hóa tính hữu ích cho khách truy cập của trang web của chúng tôi. Dữ liệu lưu lượng truy cập cũng hữu ích trong việc giúp chúng tôi nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể trên trang web của chúng tôi. Dữ liệu lưu lượng truy cập có thể xác định khách cá nhân kết hợp với thông tin cá nhân cung cấp trước đó.
Thông tin địa điểm: Một số chức năng hỗ trợ định vị (ví dụ, định vị văn phòng chi trả của SoCalGas gần nhất hoặc trạm CNG gần nhất) được làm sẵn trên trang web của SoCalGas được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Việc quý vị sử dụng các chức năng đó là tùy thuộc vào điều khoản và điều kiện bên thứ ba đó, và chính sách bảo mật (được cập nhật theo thời gian). Khi quý vị sử dụng dịch vụ hỗ trợ định vị như vậy, SoCalGas cũng có thể nhận được thông tin về vị trí thực của quý vị, giống như tín hiệu GPS được gửi bởi một thiết bị di động hoặc thông qua địa chỉ IP của quý vị. Dịch vụ hỗ trợ định cũng có thể sử dụng công nghệ khác nhau để xác định vị trí, chẳng hạn như dữ liệu cảm biến từ điện thoại của quý vị, ví dụ, có thể cung cấp thông tin về các điểm truy cập Wi-Fi gần đó và các tháp điện thoại di động. Thông tin vị trí giúp SoCalGas tùy chỉnh và thiết kế các dịch vụ riêng cho quý vị. Thông tin vị trí có thể xác định người dùng cá nhân kết hợp với Thông tin cá nhân đã cung cấp trước đó.
 
II. Chia sẻ thông tin của quý vị với bên thứ ba
 
Nếu không có sự đồng ý của quý vị, SoCalGas sẽ không chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba cho mục đích thương mại của họ ngoại trừ SoCalGas có thể chia sẻ Thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba, bao gồm các công ty trực thuộc cụ thể (phù hợp với pháp luật và các quy định áp dụng) hoặc các doanh nghiệp khác đáng tin cậy duy nhất để họ có thể thực hiện các dịch vụ cho SoCalGas liên quan đến mục đích kinh doanh riêng của SoCalGas (tùy thuộc vào nghĩa vụ bảo mật và an ninh).
 
Tuân thủ luật pháp và an toàn công cộng: SoCalGas cũng có thể tiết lộ Thông tin cá nhân nếu chúng tôi với thiện ý cho là những tiết lộ đó là cần thiết để tuân thủ luật pháp có liên quan hoặc đáp ứng các trát tòa án hoặc bảo đảm phục vụ chúng tôi hoặc để bảo vệ hoặc bênh vực quyền lợi, tài sản, hoặc sự an toàn của người sử dụng của chúng tôi, những người khác, hoặc chính mình. SoCalGas có thể được yêu cầu bởi thực thi pháp luật hoặc cơ quan tư pháp để cung cấp Thông tin cá nhân cho các cơ quan chính phủ phù hợp. Chúng tôi sẽ tiết lộ những Thông tin cá nhân khi nhận được lệnh của tòa án hoặc trát tòa hoặc hợp tác với một cuộc điều tra thực thi pháp luật. SoCalGas hợp tác đầy đủ với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc xác định những người sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các hoạt động bất hợp pháp. SoCalGas có quyền báo cáo với các cơ quan thực thi pháp luật bất kỳ hoạt động nào mà với thiện ý chúng tôi cho là bất hợp pháp.
Sáp nhập và Mua lại: Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, tổ chức lại, hoặc bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc thực chất tất cả các tài sản hoặc việc kinh doanh của SoCalGas, một trong những tài sản nói chung sẽ được chuyển giao là thông tin mà chúng tôi thu thập từ khách truy cập và khách hàng của chúng tôi (bao gồm cả Thông tin cá nhân và Thông tin không cá nhân). Tuy nhiên, việc sử dụng các thông tin này bởi bất cứ tổ chức kế nhiệm nào sẽ vẫn còn bị chi phối bởi các điều khoản của chính sách này, như được sửa đổi theo thời gian, bao gồm bất kỳ sửa đổi nào sau khi giao dịch như vậy.
 
III. Thực hành Bảo mật Thông tin
 
SoCalGas sử dụng nỗ lực thương mại hợp lý để ngăn chặn bên thứ ba mua, thay đổi, hoặc phá hủy các thông tin được cung cấp cho SoCalGas thông qua trang web này. Những nỗ lực này bao gồm giám sát lưu lượng truy cập mạng để xác định những nỗ lực trái phép nhằm tải lên hoặc thay đổi thông tin và trong một số trường hợp mã hóa các thông tin nhạy cảm bằng cách sử dụng Secure Socket Layer ("SSL") (tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu) hoặc công nghệ tương tự khác. Giám sát cũng xuất hiện để ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, hoặc có thể tùy theo SoCalGas bắt phải chịu trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại. SoCalGas cam kết duy trì sự an toàn của trang web và liên tục tuân thủ pháp luật để dịch vụ này sẽ vẫn luôn có sẵn cho tất cả khách truy cập.
Mặc dù SoCalGas thực hiện các nỗ lực thương mại hợp lý để ngăn chặn các bên thứ ba không được phép mua lại các Thông tin Cá nhân nộp cho SoCalGas trên trang web này, nhưng tình trạng bị chặn trái pháp luật hoặc mua lại bởi một bên thứ ba vẫn có thể có khả năng xảy ra.
 
IV. Trẻ em
 
SoCalGas không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Ngoài ra, chúng tôi không biết về bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi sẽ được coi là có hại cho trẻ em. Nếu SoCalGas biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin khỏi hồ sơ của chúng tôi và chấm dứt tài khoản áp dụng.
V. Links
 
Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến các trang web của chính phủ khác nhau, hiệp hội công nghiệp và bên thứ ba khác hoặc các tài liệu. Các liên kết này được cung cấp chỉ dành cho mục đích thông tin. SoCalGas không xác nhận bất kỳ tư vấn, hàng hóa hay dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba. Trong phạm vi tài liệu của bên thứ ba chứa đựng các khẳng định của thực tế, khuyến nghị, hoặc bất kỳ giải thích hoặc tư vấn nào khác, thì các bên thứ ba một mình chịu trách nhiệm về nội dung của trang web của bên thứ ba, và SoCalGas không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp vì bất kỳ mục đích hoặc sử dụng nào từ việc đó. Hơn nữa, SoCalGas không xác nhận chính sách bảo mật áp dụng đối với các trang web của bên thứ ba hoặc các tài liệu lưu trữ, hoặc xác định hành động nào mà các bên liên quan sẽ thực hiện liên quan đến sự riêng tư của khách truy cập. Theo đó, quý vị nên cẩn thận xem xét các chính sách bảo mật của bất kỳ trang web nào của bên thứ ba có thể truy cập từ bất kỳ trang web nào của SoCalGas. Không có trường hợp nào SoCalGas sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, chính sách và hành động nào của bên thứ ba. SoCalGas khuyến khích quý vị đặt câu hỏi và cần phải thận trọng trước khi tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
VI. Lựa chọn Về Thư tín Tiếp thị
 
Email khuyến mại: Quý vị sẽ có sự lựa chọn không nhận email quảng cáo cho các sản phẩm và/hoặc dịch vụ do SoCalGas cung cấp. Một khi chúng tôi đã xử lý yêu cầu của quý vị, trong khoảng thời gian yêu cầu hợp pháp, chúng tôi sẽ ngừng gửi cho quý vị các thư quảng cáo không giao dịch về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ được chúng tôi cung cấp trừ khi quý vị chọn tham gia lại để nhận các thông tin như vậy. Quý vị có thể chọn không tham gia nhận email quảng cáo không giao dịch của chúng tôi là (a) bằng cách làm theo các hướng dẫn hủy bỏ đăng ký trong email áp dụng mà quý vị nhận được từ chúng tôi (nếu có), hoặc (b) trong khi quý vị đang hoàn thành mẫu web trực tuyến của chúng tôi (nếu có ).
 
Email Hoạt động của Chúng tôi: Mặc dù lựa chọn của quý vị về email quảng cáo không giao dịch, chúng tôi có thể tiếp tục gửi email hoạt động đến quý vị vì mục đích không quảng cáo hoặc giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn: gởi hóa đơn, bảo toàn, quản lý ngừng hoạt động, và an toàn.
VII. Những Thay đổi Chính sách Bảo mật này
 
SoCalGas có quyền, vào bất cứ lúc nào, và không có thông báo, bổ sung, thay đổi, sửa đổi, hoặc cập nhật Chính sách Bảo mật này bằng cách đăng một chính sách sửa đổi trên trang web này. Bất kỳ Chính sách Bảo mật được thay đổi nào cũng sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi thông báo. Tuy nhiên, bất kỳ thời điểm nào chính sách này được cập nhật, thì ngày sửa đổi sẽ được thông báo.
VIII. Khước từ trách nhiệm
 
SoCalGas không chịu trách nhiệm trong trường hợp bất kỳ mật khẩu nào được cung cấp cho người dùng bị bên thứ ba thu được hoặc cho bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào có liên quan đến trang web này. Trong trường hợp một người dùng nghĩ rằng bất kỳ mật khẩu nào đã bị bên thứ ba thu được mà không được phép, hoặc nếu khách truy cập có mối quan tâm riêng tư khác, thì người dùng nên liên lạc với SoCalGas ngay lập tức để được thay mật khẩu khác, hoặc thực hiện các bước khác cho phù hợp. Thông báo này phải được thực hiện theo webmaster@socalgas.com.
IX. Chất vấn và Phê bình
 
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc phê bình nào có liên quan (a) Chính sách Bảo mật trang web của chúng tôi, hoặc (b) bất kỳ câu hỏi nào khác về trang web này, SoCalGas hoặc các dịch vụ của SoCalGas, xin vui lòng liên lạc với SoCalGas qua e-mail tại webmaster@socalgas.com, hoặc qua điện thoại số (800) 427-2200, hoặc bằng thư tín thông thường tại:
 
Centralized Correspondence
Attn: Privacy Policy
​P.O. Box 1626
Monterey Park, CA 91754
 
Xin lưu ý, tuy nhiên, thông tin về các địa chỉ liên lạc này hoặc trao đổi thư từ với SoCalGas có thể được giữ lại trong một tập tin riêng biệt dành cho quý vị.
Cũng xem Privacy Notice của chúng tôi về sự bảo mật của thông tin sử dụng năng lượng của quý vị.
 
 
Last Updated February 5, 2016