شرایط و ضواب (Farsi)

حق نشر و علائم تجاری
تمام محتوی دارای حق طبع و نشر میباشد ©2018-2000 Southern California Gas Company.
حق نشر و علائم تجاری محفوظ است.
محتوی
تمام متون، اطلاعات، داده‌ها، تصاویر، ارتباطات تصویری، html ، نرم افزار، کد منبع و هدف، کلیپ‌های صوتی و تصویری، علائم تجاری و لوگو و چیزهای مشابه («محتوی») که در این وب‌سایت («وب‌سایت») نمایش داده می‌شوند متعلق به شرکت گاز کالیفرنیای جنوبی («شرکت» یا «SoCalGas ») یا شرکت‌های وابسته آن، گواهی‌نامه دهنده یا استفاده‌کنندگان از خدمات است، مگر به صورت دیگری در این وب‌سایت مشخص شده باشد. کاربران (بر اساس تعریف ارائه شده در اینجا) می‌توانند از محتوای سایت تنها برای استفاده شخصی، داخلی و غیرتجاری خود استفاده کنند.  تمام محتوای دانلود شده یا پرینت شده نباید حق نشر ما یعنی:2018 Southern California Gas Company ©. تمام حقوق محفوظ است.» را نقض کنند. استفاده دیگر از محتوی، از جمله انتشار مجدد آن، بدون اجازه کتبی شرکت ممنوع است. در صورتی که مشخص شود کاربری به وسیله انتقال یا گذاشتن مطلبی در رابطه با این وب‌سایت حق نشر شخص ثالثی را نقض کرده است و این کار به نقض حق نشر آن طرف یا سایر حقوق قانونی منجر شده باشد، کاربر از استفاده از وب‌سایت محروم خواهد شد.
تمام علائم تجاری استفاده شده در این وب‌سایت متعلق به شرکت است، یا در چند مورد محدود، با اجازه صاحبان آنها استفاده شده است. هیچ شخص ثالثی حق ندارد بدون اجازه قبلی از صاحب علائم تجاری، از این علائم از جمله لوگوها و نام دامنه‌های اینترنت استفاده کننده از علائم تجاری «Southern California Gas» ،«SoCalGas » یا «Southern California Gas Company » (در مورد تمام آنها چه حروف بزرگ یا فاصله استفاده شود یا نشود) استفاده یا آنها را بازتولید کند.
غیر از حق استفاده غیرانحصاری، غیرقابل واگذاری، غیرقابل انتقال به غیر، شخصی و حق استفاده محدود توسط کاربران که در اینجا قید شده است، هیچ حقی در مورد محتوی یا بخش‌هایی از آن، بدون توجه به شکل نمود آن، به وسیله نمایش آن در این وب‌سایت یا دسترسی به آن به کاربران داده نمی‌شود.  کاربر نمی‌تواند: (الف) محتوای شخصی یا بخش‌هایی از سایت را برای استفاده ای غیر از استفاده مرتبط با وب‌سایت به کار ببرد؛ (ب) بخشی از سایت را برای استفاده در برنامه‌های خود به کار ببرد یا بخشی از سایت را در ترکیب با برنامه های خود به کار ببرد؛ (ج) وب‌سایت را برای استفاده با خدمات دیگر انتقال دهد؛ یا (د) وب‌سایت را بخرد، اجاره دهد، اجاره کند، قرض بدهد، به صورت وام به کسی بدهد، پخش کند، به صورت علنی انتقال دهد، انتقال دهد، واگذار کند یا تمام یا قسمتی از حقوق متعلق به وب‌سایت را واگذار کند.
حق بازنگری، تکمیل یا قطع تمام یا بخش‌هایی از وب‌سایت در هر زمان برای شرکت محفوظ است.  علاوه بر این، حق تغییر شرایط و ضوابط در هر زمان برای شرکت محفوظ است و بلافاصله بعد از به روز رسانی وب‌سایت لازم الاجرا می‌باشد. «کاربر» و «کاربران» به افراد یا واحدهایی اطلاق می‌شود که از این وب‌سایت استفاده می‌کنند، به آن دسترسی دارند، محتوای آن را دانلود می‌کنند، برای آن اطلاعات فراهم می‌کنند یا از آن اطلاعات به دست می‌آورند.  تمام ضمایر مرجع جمع به ضمایر مفرد نیز اشاره دارد و تمام ضمایر مرجع مفرد به ضمایر جمع نیز اشاره دارد مگر بافت متن چیز دیگری ایجاب کند.
دعاوی تخلف در وب‌سایت
در صورتی که هریک از بازدیدکنندگان معتقد باشند که حقوق نشر یا علائم تجاری آنها توسط مطالب ارسالی یا ذخیره شده در سایت نقض شده است، باید فرم لینک شده «اعلام تخلف» را تکمیل کرده و آن را به مدیر سایت ما به آدرس webmaster@socalgas.com و رونوشت تأییدیه آن را به آدرس زیر ارسال نمایند:
Southern California Gas Company
Office of the General Counsel
Notice of Infringement
555 W 5Th St.
Los Angeles, CA 90013-1046
 
چنین اعلامی باید اطلاعات مورد نیاز تحت مفاد مربوط به (Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Section 512 (c)(3)(A (یا قانون جانشین آن) را ارائه کند. همانطور که در این قانون قید شده است، هرگونه اعلام تخلف که اساساً مطابق با مفاد فوق نباشد به عنوان دربرگیرنده «اطلاعات واقعی» یا «آگاهی از حقایق یا شرایط که تخلف در آن مشهود است» تلقی نمی‌گردد. لطفاً هرگاه مایل بودید اعمال به تخلف مورد ادعا را گزارش دهید، یک اعلام جداگانه را ارائه دهید.
کاربرد
به وسیله استفاده، دسترسی، دانلود، استفاده از اطلاعات یا ارائه آن به این وب‌سایت چنین قلمداد می‌شود که کاربران این شرایط و ضوابط را خوانده و قبول کرده اند و موافقت خود را برای الزام قانونی به این شرایط و ضوابط (همچنین  سیاست حریم خصوصی ما) که بدینوسیله در این مرجع قرار داده شده است اعلام می‌کنند.  لطفاً توجه داشته باشید که تمام مراجع به «وب‌سایت» در سیاست حریم خصوصی ما هنگامی که هر دو در ارتباط با یا به صورت مجزا از وب‌سایت شرکت به آدرس www.socalgas.comاستفاده می‌شود، در مورد این وب‌سایت نیز اعمال می‌شود.
درصورتی که کاربران تمام این شرایط و ضوابط را قبول نمی‌کنند یا با آنها موافقت نمی‌کنند باید فوراً از این وب‌سایت خارج شوند. شرکت این حق را محفوظ می‌دارد که به صلاحدید مطلق خود کاربری را حذف یا مانع استفاده او از وب‌سایت شود.
حساب‌های کاربران
ممکن است شرکت به صلاحدید مطلق خود اجازه دسترسی به قسمت‌های محدودی از سایت را به کاربران بدهد، این قسمت‌ها می‌توانند یک یا چند حساب کاربری باشد که در آن اطلاعات خاص مشتری ارائه شده است یا به دست می‌آید.
ممکن است مشتریانی که به این قسمت‌ها دسترسی دارند تابع شرایط و ضوابط دیگری که در ارتباط با خدمات ارائه شده مشخص شده است هم باشند. کاربران دارای حساب‌های خدماتی منحصراً مسئول حفظ محرمانگی اطلاعاتی که از طریق ورود به سایت به دست می‌آورند، اطلاعات حساب کاربری و هرگونه اقدام یا عدم فعالیت در رابطه با این حساب‌ها می‌باشند.
زمان‌بندی درخواست‌های خدمات مربوط به تجهیزات
کاربران می‌توانند به صورت آنلاین درخواستی ارسال کنند تا تکنسین خدمات شرکت برای بررسی یا در بعضی مواقع تعمیر تجهیزات گازی شما به منزل یا محل کار شما مراجعه کنند. شما نمی‌توانید درخواست‌های اضطراری را به صورت آنلاین ارسال کنید. یک فرد بالغ ( 18 سال یا بیشتر) باید برای مراجعات برنامه ریزی شده در طول روز در ساختمان حضور داشته باشد، اما می‌توانید از قبل برنامه‌های جایگزینی به منظور دسترسی تکنسین خدمات جهت بررسی تجهیزات داشته باشید. بعد از تاریک شدن هوا، حتماً یک فرد بالغ باید در ساختمان حضور داشته باشد، در غیر این صورت تکنسین وارد ساختمان نخواهد شد. شرکت هیچ مسئولیتی در دسترسی به منزل یا محل کار شما نخواهد داشت، حتی اگر برای دسترسی کلیدی برای تکنسین قرار داده شود.
ارائه محتوی
در صورتی که کاربر تصویر دیجیتال یا هر محتوای دیگر از جمله عکس، تصویر، ارتباطات تصویری و متن (در مجموع «مطالب») را از طریق وب‌سایت برای شرکت ارسال کند، شرایط زیر اعمال خواهد شد:
 
  • • کاربر باید تنها مطالبی از طریق وب‌سایت برای شرکت ارسال کند که تمام حقوق مالکیت معنوی آن برای وی باشد. به عبارت دیگر، اگر کاربر یک تصویر دیجیتال برای شرکت ارسال کرد، باید تمام حقوق مربوط به آن تصویر برای وی باشد یا از طرف صاحب این حقوق مجاز به انجام این کار باشد. افراد نابالغ نمی‌توانند از طریق وب‌سایت برای شرکت مطلب ارسال کنند. علاوه بر این، هیچ کاربری نمی‌تواند اطلاعات تعیین کننده هویت کودکان زیر  13  سال را ارسال کند.
  • •  بدینوسیله کاربر حق غیرانحصاری، بدون بهره مالکانه و دائمی و مجوز (الف) بازنشر، توزیع، انتقال، اجرا و نمایش عمومی مطالب به صورت جزئی و کلی، به هر روش و رسانه انتقال دهنده اطلاعات، که اکنون به صورت («رسانه») شناخته می‌شود یا بعداً به این صورت به وجود می‌آید، (ب) اصلاح، تغییر، ترجمه و به وجود آوردن کارهای اشتقاقی از مطالب، به صورت جزئی و کلی، به هر روش و در هر رسانه و (ج) واگذار کردن حقوق مذکور، به صورت جزئی و کلی به شخص ثالث، همراه با هزینه یا بدون هزینه را به شرکت واگذار می‌کند.
  • • کاربر همچنین مجوز غیرانحصاری، جهانی و بدون بهره مالکانه را برای استفاده از تمام علائم تجاری، نام‌های تجاری و نام و موارد مشابه افرادی که در مطالب ظاهر می‌شود را در اختیار شرکت و شرکت‌های فرعی تحت امتیاز قرار می‌دهد. کاربر حق استفاده از نامی که کاربر در ارتباط با مطالب ارسال می‌کند را در اختیار شرکت و شرکت‌های فرعی تحت امتیاز قرار می‌دهد.
 
محدودیت‌های مسئولیت
شرکت و شرکت‌های مادر و وابسته آن، همراه با اعضای هیئت مدیره، مدیران، پرسنل، کارمندان و نمایندگان آنها (در مجموع «طرفین معاف از مسئولیت») پاسخگو نبوده و هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند، و بدینوسیله کاربر حق هرگونه ادعا، مطالبه، مسئولیت، سبب دعوی، اقدامات قانونی، خسارت و هزینه‌های آن از جمله هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، اتفاقی، محتمل‌الوقوع، برآیندی، فوق‌العاده، خاص و تنبیهی به هر شکل که در نتیجه استفاده از این وب‌سایت (شامل محصولات، خدمات و محتوای طرفین معاف از مسئولیت) باشد، حتی در صورتی که طرفین معاف از مسئولیت از احتمال چنین خسارت‌هایی آگاه شده باشند، را از خود ساقط می‌کند. تنها چاره کاربران در مقابل اینگونه ادعاها، مطالبه‌ها، مسئولیت‌ها، اسباب دعوی، اقدامات قانونی، خسارات یا هزینه‌ها، عدم استفاده از این وب‌سایت می‌باشد.
حریم خصوصی
حریم خصوصی ما در رابطه با اطلاعاتی که شرکت از این وب‌سایت به دست می‌آورد را می‌توان در قسمت «حریم خصوصی» این وب‌سایت مشاهده کرد. قوانین مکمل مربوط به حفظ حریم خصوصی، چنانچه در قسمت‌هایی از این وب‌سایت ذکر شده است، ممکن است برای خدمات کاربران خاص باشد.
عدم تصدیق
شرکت کسب و کار، خدمات یا محصولات شخص ثالث را توصیه، تصدیق یا حمایت نمی‌کند، مگر اینکه توصیه یا تصدیق این موارد توسط شرکت و صریحاً در این وب‌سایت قرار داده شود. در صورتی که این وب‌سایت در مورد اشخاص ثالث اطلاعاتی ارائه دهد یا مطالب اشخاص ثالث، از جمله لینک به وب‌سایت‌های اشخاص ثالث، را در اختیار کاربران قرار دهد، شرکت در مورد خسارت یا ضرر مربوط به اطلاعات شخص ثالث، حتی اگر حاوی اشتباه یا خطا باشد، مسئول یا پاسخگو نخواهد بود. به همین صورت، شرکت در مورد خدمات یا محصولات اشخاص ثالث مسئول یا پاسخگو نخواهد بود. لطفاً بحث «لینک‌ها» در «سیاست حریم خصوصی» ما، که شامل رفع مسئولیت در قبال محتویات مربوط به شخص ثالث می‌باشد را مشاهده کنید.
اعراض از تضمین
طرفین معاف از مسئولیت در مورد عملی بودن و کاربرد محتوای وب‌سایت هیچ ادعایی ندارند. مسئولیت استفاده و مرور این وب‌سایت تنها بر عهده شماست. تمام اطلاعات گنجانده شده در وب‌سایت «همانطور که هست» و «همانطور که در دسترس است»، بدون هیچ اعلام اعتماد یا تضمینی، چه صریحاً و چه به طور ضمنی در اختیار شما گذاشته شده است. کاربران نباید تصور کنند که اطلاعات موجود در این وب‌سایت به طور مرتب به روز رسانی می‌شود یا حاوی اطلاعات اخیر است.
ممکن است گاهی اوقات این وب‌سایت قابل استفاده نباشد، مختل باشد یا به درستی عمل نکند. طرفین معاف از مسئولیت هیچگونه مسئولیتی در قبال عدم کارایی، اختلال یا سوء عملکرد وب‌سایت را بر عهده نمی‌گیرند. به کاربران هشدار داده می‌شود که ممکن است اطلاعات ارائه شده در وب‌سایت دارای اشکالات فنی، غلط، اشتباه، اشکال نرم‌افزاری، ویروس‌های ناشناخته و حذفیات باشد. کاربر تمام خطرات استفاده از این وب‌سایت را متقبل می‌شود و بدینوسیله اذعان می‌کند طرفین معاف از مسئولیت تمام تضمین‌های مرتبط با استفاده کاربر از وب‌سایت را رد می‌کنند.
علیرغم هر مفاد دیگری از این شرایط و ضوابط، طرفین معاف از مسئولیت از هر نوع وکالت، تضمین و ضمانت، چه صریحاً و چه به صورت ضمنی، به هر شکلی در رابطه با این وب‌سایت (از جمله محصولات، خدمات و محتوای سایت ما) شامل تضمین بازارپذیری و تناسب با اهداف خاص، واگذاری مطلق، عنوان، عدم نقض حقوق شخص ثالث و صحت آنها که البته به این موارد محدود نمی‌شود، صرف‌نظر می‌کند. هیچگونه اطلاعات شفاهی یا کتبی یا مشاوره ارائه شده توسط ما یا نمایندگان مجاز ما نباید به منزله تضمین و یا به هر صورتی به عنوان افزایش میزان تعهدات ما تحت این شرایط و ضوابط تلقی گردد.
جبران خسارت
کاربران، طرفین معاف از مسئولیت را از هرگونه ادعا، مطالبه، مسئولیت، سبب دعوی، مورد قانونی، خسارت یا هزینه (از جمله دستمزد معقول برای وکیل و پرداختی‌های نقدی) که در رابطه با استفاده از وب‌سایت (از جمله محصولات، خدمات یا محتوای ما) شامل اطلاعات نادرست وبسایت، محتوی یا ارائه آن یا محصولات و خدمات شخص ثالث یا شرکت به وجود می‌آید، معاف می‌دارند و خود خسارت مربوطه را پرداخت می‌کنند.  شرکت فرض می‌کند دفاع و رسیدگی به موضوعات جبران خسارت توسط کاربر و با هزینه شخصی او انجام خواهد پذیرفت و در انجام این کار، کاربر نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود در قبال جبران خسارت کوتاهی کند.
قابلیت‌های مکانی
قابلیت‌های مکانی خاص (مانند مکان‌یابی نزدیک‌ترین اداره پرداخت یا نزدیک‌ترین پمپ گاز CNG ) که در وب‌سایت قرار دارد توسط شرکت‌ها/افراد ثالث ارائه دهنده خدمات فراهم شده است.  استفاده شما از این قابلیت‌ها منوط به رعایت شرایط و ضوابط فرد/شرکت ثالث (که هرچندوقت یکبار به روز رسانی می‌شود) می‌باشد.  کاربران می‌بایست از دانش و اطلاعات خود برای تشخیص کافی و مناسب بودن اطلاعات استفاده کنند.  تمام اطلاعات مکانی کاملاً «همانطور که هست»، بدون هیچ تضمینی فراهم شده است.
حل و فصل اختلاف
موافقت در مورد داوری کردن اختلافات
با استفاده، دسترسی، دانلود، نصب، به دست آوردن اطلاعات از این وب‌سایت یا قرار دادن اطلاعات در آن، کاربران صریحاً موافقت می‌کنند که هرگونه مطالبه قانونی، اختلاف یا هرگونه بحث بین کاربر و شرکت که از طریق این وب‌سایت یا به هر صورت در رابطه با وب‌سایت به وجود آمده باشد، از جمله بحث‌های مربوط به کاربردپذیری، قابل اجرا بودن یا درستی هریک از مفاد این شرایط و ضوابط یا سیاست حفظ حریم خصوصی ما (در مجموع «اختلاف») از طریق روش‌های ذکر شده در اینجا حل و فصل خواهد شد.  هر طرف دعوی می‌تواند با کلیک در اینجا شکایتی علیه شرکت تنظیم کند.  کاربران بدینوسیله موافقت می‌کنند در مواقعی که نتوان دعوی را به صورت غیررسمی حل و فصل کرد، به جز شرایط مستثنی که در زیر اشاره شده است، تمام اختلافات را از طریق داوری معتبر و به صورت محرمانه حل و فصل نمایند.  تمام اختلافات می‌بایست توسط داور، یعنی شخص بی‌طرفی که مورد تأ‌یید طرفین اختلاف است حل و فصل شود.  در صورتی که پس از شصت ( 60 ) روز طرفین دعوی نتوانند داوری بی طرف انتخاب کنند، خدمات میانجیگری و داوری قضایی (JAMS ) برای این اختلافات داوری بی طرف انتخاب خواهد کرد.  شرکت هزینه‌های متقابل انتخاب داور برای دعاوی غیرواهی را پرداخت خواهد کرد. قضاوت بر اساس پروسه‌ها و قوانین جامع قضاوت JAMS که در آدرس WWW.JAMSADR.COM قرار دارد، انجام خواهد شد. کاربران صریحاً موافقت می‌کنند که به حل و فصل تمام دعاوی، از جمله توانایی انجام این موافقت‌نامه داوری پایبند می‌باشند مگر اینکه بخواهند همانطور که در زیر بیان شده دعوی آنها در دادگاه دعاوی کوچک مطرح شود.   طرفین موافقت می‌کنند هزینه‌ها و دستمزدهای وکلای خود را پرداخت کنند. کاربر و شرکت همچنین موافقت می‌کنند در مورد دعاوی مربوط به خسارات کمتر از 10000 دلار، داوری می‌تواند به صلاحدید خواهان و تنها بر اساس ارائه کتبی صورت پذیرد. کاربر و شرکت همچنین موافقت می‌کنند در مورد دعاوی مربوط به خسارات کمتر از 10000 دلار، مشتری خدمات می‌تواند این دعوی را در دادگاه دعاوی کوچک در همان شهری که صورتحساب برای مشتری صادر می‌شود تنظیم کند یا برای دعاوی دیگر، دعوی را در دادگاه دعاوی کوچک لس آنجلس، کالیفرنیا تنظیم کند.  در صورتی که دعوی توسط یکی از مشتریان خدمات شرکت تنظیم شود، داوری باید در شهری تنظیم شود که در آن برای مشتری صورتحساب صادر می‌شود.  در صورتی که دعوی توسط شخص دیگری تنظیم شود، دعوی باید در لس آنجلس، کالیفرنیا انجام شود. داور اختیار دارد قرار منع را برای طرفین مشخص کند اما اختیار صادر کردن مجازات تنبیهی را ندارد.  این قیود و شرایط تنها تحت قوانین ایالت کالیفرنیا، بدون اشاره به اختلافات مفاد قانون قابل تفسیر و تنفیذ می‌باشند.
صرف‌نظر از داوری گروهی
تا آنجا که امکان‌پذیر است و قانون اجازه می ‎‌دهد، تمام دعاوی می‌بایست به وسیله تعهد به داوری محرمانه در رابطه با کاربران با توجه به ظرفیت‌های طرفین حل و فصل شود نه به عنوان خواهان یا اقامه دعوای گروهی به صورت گروه مدعی یا جریان دعوی نماینده.  داور اختیار ادغام دعاوی بیش از یک فرد را ندارد و نمی‌تواند به هیچ شکل نماینده یا جزئی از جریان دعوی گروهی باشد. کاربران صریحاً موافقت می‌کنند دعاوی دیگر، چه از طریق جریان دعوی گروهی یا به هر صورت دیگر، را با دعوی در حال جریان ترکیب یا ادغام نکنند.  به وسیله استفاده، دسترسی، دانلود، استفاده از اطلاعات یا ارائه آن به این وب‌سایت، کاربران تأ‌یید می‌کنند که داوطلبانه و آگاهانه حق مشارکت به عنوان نماینده یا عضو هیچ گروهی از خواهان مرتبط با هیچ دعوی را ندارند.
اجرای حکم داوری
حکم داور به عنوان حکم نهایی تلقی شده و طرفین تابع این شرایط و ضوابط ملزم به اجرای آن می‌باشند و می‌تواند به عنوان رأی در هر دادگاه قضایی ذیصلاح مطرح شود.
قابلیت تفکیک
در صورتی که مفادی از این شرایط و ضوابط به نحوی نامعتبر، کان لم یکن یا غیرقابل اجرا شناخته شود، سایر مفاد کاملاً لازم‌الاجرا، معتبر و مؤثر باقی خواهند ماند و مفاد نامعتبر، کان لم یکن و غیرقابل اجرا باید به گونه ای اصلاح شوند که تا حدی که توسط قانون مجاز است قابل اجرا و معتبر باشند.
زبان غالب
در صورت تفاوت، ابهام یا تضاد بین نسخه انگلیسی این شرایط و ضوابط و ترجمه آنها به زبان‌های دیگر، نسخه انگلیسی به عنوان نسخه معیار در نظر گرفته خواهد شد.
سؤال و بازخورد
کاربرانی که پرسش یا نکته مورد بحثی در رابطه با شرایط و ضوابط این وب‌سایت دارند، لطفاٌ با مدیر ارشد سایت به آدرس ایمیل زیر تماس بگیرند: 
webmaster@socalgas.com
کاربران همچنین می‌توانند از طریق آدرس زیر با مدیر مکاتبه کنند:
 
Southern California Gas Company
Webmaster - SoCalGas Internet Web Site
GT 20B2
555 West Fifth Street
Los Angeles, California 90013